Lessenroosters Conservatorium

OPGELET! In het komende schooljaar staan er in de hoofdschool in Kortrijk verbouwingswerken gepland. Daardoor zullen bepaalde lessen op een andere locatie doorgaan. De verbouwingswerken bestaan uit 2 fasen. Controleer zeker op het lessenrooster op welke locatie jouw les doorgaat, zowel in fase 1 als in fase 2.

Timing van de verbouwingswerken

  • Fase 1: 1e trimester (september tot en met december)
  • Fase 2: 2e trimester (januari tot paasvakantie 2023)

Na fase 2 (na de paasvakantie) zullen de lessen muziek en woord (afdeling Kortrijk) die op een alternatieve locatie doorgingen doorheen het schooljaar terug doorgaan in de hoofdschool aan het Conservatoriumplein.

Alternatieve locaties

De verschillende alternatieve locaties zijn:

  • PENTA (Howest, campus Kortrijk Weide): Sint-Martens-Latemlaan 1B, Kortrijk.
  • Groeningeheem (Passionistenlaan 1, Kortrijk)
  • Sint-Paulus Kortrijk (Burgemeester Felix de Bethunelaan 1, Kortrijk)

 

Eerste graad Muziek '22-'23   Tweede graad Muziek '22-'23   Derde graad Muziek '22-'23   Vierde graad Muziek '22-'23Instrument-zang Klassiek '22-'23    Instrument-zang Jazz-Pop-Rock (JPR) - Musical '22-'23   Groepsmusiceren Klassiek '22-'23   Groepsmusiceren Jazz-Pop-Rock (JPR) '22-'23   Dans '22-'23   Woord '22-'23   Kortlopende opleidingen '22-'23