Kortrijkse Green Deal

Kortrijk heeft zijn eigen Green Deal klaar. Dit klimaatplan omvat 10 speerpunten waarmee de stad Kortrijk zijn bijdrage levert in de strijd tegen de klimaatopwarming én zich wapent tegen de extremere weersomstandigheden die de klimaatopwarming met zich meebrengt. 10 speerpunten met concrete acties rond hernieuwbare energie, renovatie, mobiliteit en biodiversiteit, maar ook acties rond luchtkwaliteit vormen samen een plan die Kortrijk in de toekomst loodst op klimaatvlak. 

10 speerpunten

  1. We begeleiden minstens 5.000 woningen naar een energetische (dak)renovatie
  2. Kortrijk werkt aan een energieneutrale stadsorganisatie (openbare gebouwen en verlichting)
  3. We verhogen ons aandeel hernieuwbare energie tot 10% tegen 2025 en 15% tegen 2030: zon- en windenergie, restwarmte en biomassa
  4. Als beste fietsstad van Vlaanderen kiest Kortrijk voor duurzame mobiliteit
  5. We stoppen het ruimtebeslag en zetten verder in op de bouwshift
  6. We willen meer ruimte voor water in een klimaatrobuuste omgeving
  7. We blijven investeren in meer biodiversiteit met nieuw, publiek groen en 100ha extra bos en natuur
  8. We hebben aandacht voor afval en een circulair aankoopbeleid en materialengebruik
  9. Kortrijk zet in op gezonde en eerlijke voeding voor iedereen, met aandacht voor lokaal en korte keten
  10. We monitoren de luchtkwaliteit als sensibilisatie naar burgers, bedrijven en scholen

 

Verminderen uitstoot broeikasgas

Het klimaatplan is een concreet en bevattelijk plan, onder meer gebaseerd op het Kortrijks bestuursakkoord en het Burgemeestersconvenant. De stad engageerde zich om de klimaatopwarming tegen te gaan door de CO2 uitstoot te verminderen (-40% tegen 2030).

Bescherming tegen extreme weersomstandigheden

Kortrijk bestrijdt de klimaatopwarming door haar CO2-emissies te verminderen maar beschermt de stad ook tegen de extremere weersomstandigheden waar we nu al mee te maken krijgen. Het klimaatplan bevat acties om extreme neerslag en droogte op te vangen zoals onthardingsprojecten, meer natuur en een bekenplan.   

Betere luchtkwaliteit

Kortrijk zet in op de leefbaarheid door de luchtkwaliteit beter in kaart te brengen, knelpunten te detecteren en op te lossen.  

Jouw inbreng

Het volledige klimaatplan kun je hier downloaden en nalezen. Het is een open en participatief document, dat voortdurend evolueert. En daar kan jij aan meewerken. We nodigen je uit om concrete acties, inspirerende verhalen en andere aanvullingen te doen via het online burgerplatform.

Lees het klimaatplan

Geef jouw inbreng door voor het klimaatplan

Lopende klimaatacties

Scroll om meer acties te zien en klik voor meer info over de actie.