Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit in de leef- en werkomgeving is van groot belang. In de Kortrijkse Green Deal, het klimaatplan van onze stad, werd het bestuderen van de luchtkwaliteit daarom prioritair op de agenda gezet. 

Meetcampagne K-R8

Vlaanderen wil de leefomgeving en verkeersproblematieken rond de E17 en de R8 verbeteren en startte daarom het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) K-R8 op. Tijdens dit traject bleek de luchtkwaliteit en geluidsoverlast een grote bezorgdheid voor zowel bewoners als Stad Kortrijk. Daarom wordt samen met het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) een extra meetcampagne opgestart.

Over een periode van 15 maanden wordt op 33 locaties de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit en is een goede parameter voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer.

Anderhalve maand lang worden ook geluidsmetingen uitgevoerd van het lawaai van het wegverkeer. Daarbij wordt ook de nachtelijke geluidsimpact van de snelweg in kaart gebracht.

Meer info over de meetcampagnes en de resultaten vind je op www.k-r8.be