Luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit in de leef- en werkomgeving is van groot belang. In de Kortrijkse Green Deal, het klimaatplan van onze stad, werd het bestuderen van de luchtkwaliteit daarom prioritair op de agenda gezet. 

Meetcampagne K-R8

Vlaanderen wil de leefomgeving en verkeersproblematieken rond de E17 en de R8 verbeteren en startte daarom het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) K-R8 op. Tijdens dit traject bleek de luchtkwaliteit en geluidsoverlast een grote bezorgdheid voor zowel bewoners als Stad Kortrijk. Daarom wordt samen met het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) een extra meetcampagne opgestart.

Over een periode van 15 maanden wordt op 33 locaties de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit en is een goede parameter voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer.

Anderhalve maand lang worden ook geluidsmetingen uitgevoerd van het lawaai van het wegverkeer. Daarbij wordt ook de nachtelijke geluidsimpact van de snelweg in kaart gebracht.

Meer info over de meetcampagnes en de resultaten vind je op www.k-r8.be

Resultaten metingen vaste sensoren

Naast de geplande metingen zijn al op zes verschillende locaties in Kortrijk en deelgemeenten sensoren geplaatst die fijn stof kunnen opmeten. Fijn stof ontstaat door natuurlijke en menselijke activiteiten en bestaat uit heel kleine deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

De meetgegevens en locaties van de sensoren vind je onderaan deze pagina. 

Legende meetwaarden

Wat is fijn stof

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. Wetenschappers spreken doorgaans over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes (particulate matter) die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer.

  • PM10

Alle deeltjes in de lucht met een diameter kleiner dan 10 µm (micrometer) worden onder de categorie van PM10 gerekend.

  • PM2.5

Alle deeltjes in de lucht met een diameter kleiner dan 2,5µm (micrometer) worden onder de categorie van PM2.5 gerekend.

Meer info over fijn stof

Grenswaarden

De Europese richtlijn 2008/50/EG definieert grenswaarden voor PM10 en PM2.5. Deze Europese grenswaarden zijn wettelijk bindend. Bij een overschrijding moet Vlaanderen actieplannen opstellen die garanderen dat het aandeel fijn stof in onze lucht onder de grenswaarden blijft.

Voor Vlaanderen geldt dat:

  • De concentratie PM10 uitgemiddeld over één jaar mag de grenswaarde van 40µg/m³ niet overschrijden.
  • De concentratie PM10 heeft voor één dag een grenswaarde van 50µg/m³ maar mag deze grenswaarde jaarlijks max. 35 keer per jaar overschrijden.  
  • De concentratie PM2.5 uitgemiddeld over één jaar mag de grenswaarde van 20µg/m³ niet overschrijden.

Advieswaarden

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft voor PM10 en PM2.5 advieswaarden opgesteld, die veel strenger zijn dan de Europese grenswaarden. De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies en houdt dus geen rekening met haalbaarheid of economische belangen. Deze advieswaarden zijn niet wettelijk bindend.

De WGO streeft naar een luchtkwaliteit waarbij:

  • De concentratie PM10 uitgemiddeld over één jaar de advieswaarde van 20µg/m³ niet overschrijdt.
  • De concentratie PM10 heeft voor één dag een advieswaarde van 50µg/m³ maar mag deze advieswaarde jaarlijks max. 3 keer overschrijden.
  • De concentratie PM2.5 uitgemiddeld over één jaar de advieswaarde van 10µg/m³ niet overschrijdt.
  • De concentratie PM2.5 heeft voor één dag een advieswaarde van 25µg/m³ maar mag deze advieswaarde jaarlijks max. 3 keer overschrijden.

Meer informatie over fijn stof en de gezondheidseffecten ervan op de menselijke gezondheid vind je hier.
 

Dashboard meetgegevens fijn stof

De meetgegevens zijn het best leesbaar op een pc of laptop. Rechts onder de grafiek, heb je een knop voor een volledige schermweergave. 

locaties luchtkwaliteit

Locaties vaste sensoren fijnstofmetingen

Verspreid over Kortrijk staan 6 luchtkwaliteitssensoren. Deze meten verschillende waarden zoals luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur en fijn stof. De precieze locatie van deze sensoren vind je op de kaart.