Ecosportieve sportclub

Elke sportclub laat een ecologische voetafdruk na. Om in de toekomst nog gezond te kunnen sporten moeten we met alle Kortrijkse sportclubs ons steentje bijdrage met gerichte acties. Hieronder zijn er 5 thema’s waar een sportclub kan rond werken.

Foto's van clubs