Indienen project ecosportief label

Sport heeft 5 belangrijke milieu-impacts (mobiliteit – afval – energie en water, eten en drinken – natuur). Om het ecolabel te bekomen kan men 1 of maximum 2 items uitwerken. Het ecolabel kan bekomen worden door onderstaand webformulier in te dienen . 

 Het label mag gebuikt worden op alle sociale media. Ook in sponsordossiers mag dit gebruikt worden. 

Trainingen
Wedstrijden
Administratie
Evenementen
Aankoop materiaal
Cafetaria
Andere...