Ecosportieve sportclub - Afval

Één belangrijke regel: verminder, hergebruik en recycleer

Tips

  • Sorteer en scheid afval: gebruik de juiste afvalcontainers
  • Recycleer: bv oud sportmateriaal naar een Repaircafé brengen, oude sportkledij naar een kringwinkel brengen.
  • Hergebruik:  nagaan of bv oude sportartikelen niet kunnen gebruikt worden voor sociale projecten, hergebruik van bv signalisatieborden bij evenementen
  • Verminder afval: vb gebruik geen individuele verpakkingen meer in de cafetaria, drinkbussen gebruiken i.p.v. Petflessen, overal in de Kortrijkse sportcentra is het kraantjeswater drinkbaar!

Het is belangrijk dat in een club iedereen ( bestuur , leden, ouders, …) achter duurzaamheid staat!

Het staat goed om op de website van de club te vermelden dat jullie duurzaam werken! Post regelmatig berichtjes op de facebook van de club i.v.m. duurzaamheid! Veel sponsors gaan graag mee in het duurzaamheidsverhaal.