Ecosportieve sportclub - Mobiliteit

Een groot deel van de sporters en toeschouwers verplaatst zich met de auto naar de sportactiviteiten en wedstrijden. Hierdoor wordt er een grote hoeveelheid CO² uitgestoten.

Alle gemotoriseerde voertuigen nemen plaats in op de wegen en  parkings. Om gezond te kunnen (blijven) sporten is een groene en niet-vervuilde omgeving nodig.

Hoe kan een sportclub hieraan meewerken:

 • Leden stimuleren om zoveel mogelijk met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar de trainingen en wedstrijden te komen.
 • Carpoolen is een optie voor trainingen en wedstrijden (gesloten facebookgroep)
 • Fietsvergoeding, beloning voor fietsers?
 • Communicatie rond mobiliteit op website club plaatsen
 • Opmaken van een bereikbaarheidsplan

 

Tips

 • Opnemen in clubreglement dat autodelen (carpoolen), fietspoolen, combinatie fiets- openbaar vervoer stimuleert en koppel er eventueel een beloning aan vast
 • Blue bike, particulier autodelen, cambio, carpoolen, Cocar applicatie die bestuurder en passagiers aan elkaar koppelt.
 • Fietsstallingen moeten veilig zijn, moeten voorzien zijn voor oplaadpunten voor elektrische fietsen. Goede verlichting en niet ver van de sportaccommodaties zijn een must.
 • Samen met de sportdienst een veilige, haalbare weg opstellen naar de sportclub
 • Meten is weten: nagaan hoeveel mensen de fiets nemen, het openbaar vervoer gebruiken,…
 • Communiceer het bereikbaarheidsplan  naar alle leden, ouders en medewerkers.  Geef tips mee zodat het voor iedereen gemakkelijk is om voor duurzame mobiliteit te kiezen.
 • Maak het luchtig door bv speciale acties te houden: bv. autovrije dag op de club