Inschrijven voor het Conservatorium

De inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 verlopen in twee fases. Vanaf vrijdag 6 mei om 8.30 uur krijgen huidige leerlingen een week voorrang om opnieuw in te schrijven. Van vrijdag 13 mei tot vrijdag 30 september kunnen ook nieuwe leerlingen zich inschrijven. Inschrijven bij Conservatorium Kortrijk kan op twee manieren. De snelste manier is online. Daarvoor volg je onderstaande instructies. Heb je problemen met de online inschrijving, dan kan je telefonisch contact opnemen of ter plaatse inschrijven.

 

Online

STAP 1: Registratie op MijnAcademie

Het inschrijvingsproces begint met het aanmaken van een account en het registreren van de leerling(en) op de website www.mijnacademie.be. Hieronder vind je een handleiding die je stap voor stap kan doorlopen. Wie vorig jaar al een account aanmaakte, hoeft dit nu niet opnieuw te doen.

Website MijnAcademie

Handleiding registratie

STAP 2: Inschrijving voor Conservatorium

Na het doorlopen van de registratie op MijnAcademie kan/kunnen de leerling(en) zich inschrijven voor specifieke richtingen of vakken.

STAP 3: Betaling

De betaling van het inschrijvingsgeld kan online via MijnAcademie. Wie recht heeft op een verminderd tarief stuurt eerst het gevraagde attest naar conservatorium@kortrijk.be. Dit moet gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag tot inschrijving. Na controle en goedkeuring van het attest krijg je een overschrijvingsformulier opgestuurd per e-mail waarmee je de betaling kan uitvoeren. Is er geen goedgekeurd attest, dan zal je het volledige inschrijvingsgeld moeten betalen.

OPGELET! Het bankrekeningnummer waarop je het inschrijvingsgeld dient te storten, is veranderd. Het nieuwe nummer is BE58 0910 2254 7879.

 

Op school

Ter plaatse inschrijven in de hoofdschool of in de afdelingen behoort ook tot de mogelijkheden. Hou er wel rekening mee dat er een zomerstop is van 11 juli tot en met 21 augustus. Dan is de school niet bereikbaar.

 

Tarieven

De inschrijvingsbedragen voor het schooljaar 2022-2023 voor Conservatorium Kortrijk zijn door het departement Onderwijs als volgt vastgelegd. De prijzen gelden telkens per domein. In het inschrijvingsgeld zijn inbegrepen: cursusgeld, activiteitenabonnement en een agenda.

 • Volwassenen (25+): € 350 per domein
 • Jongeren (18-24): € 152 per domein
 • Jongeren (-18): € 81 per domein

 • Kleuterdans: € 81
 • Bewegingsleer: € 207
 • Instrumentencarrousel: € 100

 • Verminderd tarief voor jongeren:

  • Recht op vermindering: € 56
  • Bijkomend domein: € 56
 • Verminderd tarief volwassenen: € 152 per domein
 • Extra inschrijving vanaf de tweede persoon die op hetzelfde adres woont en jonger is dan 18 jaar: € 49

Om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen, moet de leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je bewijst dit aan de hand van een attest tegen uiterlijk 30 september. Deze voorwaarden zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen door het Ministerie van Onderwijs.

 • De leerling is uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of hij/zij is ten laste van een uitkeringsgerechtigd volledig werkloos gezinshoofd (attest werkwinkel).
 • De leerling is (verplicht) ingeschreven als werkzoekende of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest werkwinkel).
 • De leerling ontvangt een leefloon van het OCMW of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest OCMW leefloon).
 • De leerling ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag of hij/zij is ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW/mutualiteit).
 • De leerling is erkend als persoon met een handicap en ontvangt een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ). Voor volwassenen zijn er 2 types tegemoetkomingen:
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’ (attest FOD SZ).
  • Een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van vermindering met minstens 7 punten van het criterium ‘zelfredzaamheid’ (Attest FOD SZ of rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD SZ blijkt).
 • De leerling is begunstigde van een verhoogde kinderbijslag, erkend voor ten minste 66% (attest kinderbijslag).
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling verblijft (attest instelling).
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon (attest instelling).
 • De leerling is in het bezit van een UiT-pas met kansenstatuut op naam (UiT-pas).
 • De leerling is ingeschreven in Academie Kortrijk (attest Academie, opvolging gebeurt intern).

 

Lessenroosters

Alle lessenroosters zijn hier terug te vinden (onder voorbehoud van wijzigingen). Alle lessen starten vanaf donderdag 1 september 2022.

Tip voor nieuwe leerlingen: aan de hoofdingang van het hoofdgebouw in Kortrijk bevinden zich schermen. Daarop worden elke dag de lessen en de lokalen weergegeven.

OPGELET! In de loop van volgend schooljaar zullen er opnieuw verbouwingen zijn in de hoofdschool in Kortrijk. Bepaalde lessen zullen voor een beperkte periode plaatsvinden op een andere locatie binnen Kortrijk. De verbouwingen gebeuren in twee fases. Die staan vermeld op de lessenroosters.

 

Toelatingsproeven en intakegesprekken

Voor bepaalde richtingen is eerst een toelating nodig. Dat gebeurt door middel van een toelatingsproef en/of een intakegesprek. Hieronder vind je de data.

 • Comedy: di 07/06/2022 om 18.30 uur en di 20/09/2022 om 19.30 uur
 • Musical: wo 15/06/2022 om 17 uur en wo 21/09/2022 om 17 uur
 • Singer-Songwriter: wo 15/06/2022 om 18 uur en wo 21/09/2022 om 18 uur
 • Schrijven: do 09/06/2022 om 20 uur en do 22/09/2022 om 20 uur
 • Niveautesten MCV: do 23/06/2022 om 16.30 uur en wo 14/09/2022 om 17.15 uur
 • Jong Talent Muziek: wo 14/09 om 14 uur
 • Specialisatie Muziek: wo 14/09 om 15 uur

Inschrijven voor een intake of toelating of wil je meer weten? Stuur dan zeker een mailtje naar conservatorium@kortrijk.be.

 

Extra

Youth for Music

Nieuwe leerlingen Muziek (2.1) kunnen sinds vorig schooljaar onder de hierboven vermelde voorwaarden (met uitzondering van het laatste punt) gratis een instrument huren dankzij Youth for Music.

Pasmomenten Dans

Met uitzondering van de leerlingen Kleuterdans, dragen alle leerlingen Dans van het Conservatorium een dansuniform. In juni organiseert de dansafdeling enkele pasmomenten. Inschrijven daarvoor kan via deze link.