Wat is het verschil tussen een belasting en een retributie?

  • Een belasting is een heffing, eenzijdig opgelegd aan personen en firma's die op het grondgebied van de stad gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt gebruikt om een deel van de algemene uitgaven van de lokale overheid te financieren.  
  • Een retributie wordt ook wel een tarief genoemd. Een retributie is een vergoeding die de lokale overheid vraagt voor het verstrekken van een dienst waar je zelf hebt om verzocht, eventueel stilzwijgend. Het bedrag ervan staat rechtstreeks in verband met de verleende prestatie. 

Zowel belastingen als retributies worden vastgesteld door de gemeenteraad.