Retributies en belastingen

Inname openbaar domein

Voer je werken uit en moet je daarvoor materiaal, een stelling, een container, een kraan,... op het openbaar domein plaatsen, dan is hiervoor een retributie verschuldigd.
Wat moet ik doen?

Omgevingsvergunning

  • Omgevingsaanvraag met gewone procedure: 100 euro
  • Omgevingsaanvraag met vereenvoudigde procedure: 50 euro
  • Melding  (bouwen milieu): 25 euro
  • Aanvraag bodemsaneringsproject: 100 euro
  • Aanvraag feestvuurwerk: 100 euro

+ portkosten + publicatiekosten

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen

Op leegstaande gebouwen en woningen wordt een belasting geheven.

Conformiteitsattest

Je betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een conformiteitsattest : € 62,50

Uitbatingsvergunning

Je betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een uitbatingsvergunning : € 15,00

Vastgoedinformatie

Je betaalt voor een aanvraag (per perceel) voor een vastgoedinformatie (notariële info) : € 50; voor een aanvraag stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel vergunningenregister + uittreksel plannenregister) : € 50