Retributies en belastingen

Inname openbaar domein

Voer je werken uit en moet je daarvoor materiaal, een stelling, een container, een kraan,... op het openbaar domein plaatsen, dan is hiervoor een retributie verschuldigd.
Wat moet ik doen?

Omgevingsvergunningen

 

Gewone procedure

Vereenvoudigde procedure

Melding

Stedenbouwkundige handelingen

25

15

15

Verkaveling (per lot)

25

15

-

Ingedeelde inrichting

100

100

50

Combinatie SH & II

100

100

50

 

+ portkosten

+ publicaties voor openbaar onderzoek

 

 

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen

Op leegstaande gebouwen en woningen wordt een belasting geheven.

Conformiteitsattest

Je betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een conformiteitsattest : € 62,50

Uitbatingsvergunning

Je betaalt voor een aanvraag tot het ontvangen van een uitbatingsvergunning : € 15,00

Vastgoedinformatie

Je betaalt voor een aanvraag (per perceel) voor een vastgoedinformatie (notariële info) : € 50; voor een aanvraag stedenbouwkundig uittreksel (uittreksel vergunningenregister + uittreksel plannenregister) : € 50