RUP stadsgroen Ghellinck en omgeving

ghellinck

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor stadsgroen Ghellinck en zijn omgeving. Dat is het gebied tussen de R8, de Oude Ieperseweg, de Heulsestraat, de Tientjesstraat en de Gullegemsesteenweg. Het RUP wil onder andere vastleggen dat er niet gebouwd zal worden op de voormalige reservatiestrook van de N328. Die strook moet plaats maken voor een stedelijke groenzone en hoogwaardige fietsverbinding. Het RUP geeft ook richting aan de ontwikkeling van de omgeving van het stadsgroen en de N328. 

Status

Definitief RUP

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 mei 2023.

Documenten

 

Documenten uit vorige fases 

Startfase

Scopingsfase

Voorontwerp

Ontwerp

Aanleg stadsgroen Ghellinck

In 2016 maakte het ontwerpteam van OMGEVING een ontwerp op voor het stadsgroen. Daarbij ging veel aandacht naar de relatie van het groengebied met zijn omgeving: hoeve Armengoed, een te ontwikkelen woonzone en de reservatiestrook van de N328. Via een inspraaktraject kregen geïnteresseerden ruim de kans om hun ideeën en bezorgdheden mee te geven. Alle info over dat traject vind je hier.

Het centrale deel van  stadsgroen Ghellinck werd in 2020 aangelegd. De stad wil het stadsgroen uitbreiden ten Oosten en Westen van het huidige stadsgroen. Daarvoor wil de stad nog een aantal gronden aankopen. 

Meer info?

Contacteer team stadsvernieuwing en omgevingsbeleid: Nicolas.Provoost@kortrijk.be of 056 27 83 00