Gezinszorg

Omschrijving

De dienst gezinszorg biedt met gediplomeerde verzorgenden hulp bij gezinstaken voor wie dit tijdelijk of langdurig niet meer zelfstandig kan:

  • allerlei huishoudelijke werken zoals koken, wassen, strijken, poetsen, naai- en verstelwerk,  boodschappen doen, enz. 
  • persoonsverzorging, morele ondersteuning en medicatietoezicht
  • begeleiding, informatie en ondersteuning

Let op: onze gezinszorg is van tijdelijke aard, we streven naar een doorstroming naar andere bestaande diensten gezinszorg.

Voorwaarden

  • Inwoner van Groot-Kortrijk
  • Acute of tijdelijke zorgbehoefte

Aanvragen

wie?

Je vraagt gezinszorg persoonlijk aan.

hoe?

Je vraagt dit aan de dienst thuiszorg zelf of via onze wijkteams. Dit kan persoonlijk aan de infobalie en telefonisch tijdens de openingstijden of via e-mail.  

Verder verloop

Na je aanvraag komt de woonzorgverlener langs om je dossier op te maken. Samen bespreken jullie de taakafspraken, het reglement, de uren. De gebruikersbijdrage wordt dan ook berekend.

wat klaarleggen?

  • Aanslagbiljet recentste belastingen 
  • Onroerende belastingen
  • Pensioenfiche (indien van toepassing)

Kosten

Je persoonlijke bijdrage wordt hoofdzakelijk berekend op basis van jouw inkomen en jouw gezinslast. Deze bijdrage is wettelijk geregeld. Er is geen inkomensgrens.