Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse opvang is opvang waar jouw kind terecht kan buiten de schooluren. Dit wil zeggen: voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties.

 

Voor wie?

Het aanbod van de Puzzel is aanvullend op dat van de Kortrijkse scholen. Biedt de school van jouw kind geen opvang aan op het ogenblik dat je het nodig hebt?  Dan kan je wellicht terecht bij de Puzzel. 

De Puzzel verwelkomt alle schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar van het kleuter- en basisonderwijs, wonend en/of schoolgaand in Kortrijk.  

Je vindt De Puzzel op twee locaties:

De Puzzel Condédreef

De Puzzel Heule

 

Hoe moet ik inschrijven en reserveren?

Wens je gebruik te maken van de Puzzel als opvang, dan schijf je je kind best al in door contact op te nemen met De Puzzel. Als dit gebeurd is, kan je reserveren per opvangdag.

De kinderen die starten met school na 1 maart van het betreffende schooljaar kan je inschrijven vanaf de eerste maandag van januari.

Reserveren