Leegstand en verwaarlozing

De woningmarkt is dynamisch. Woningen worden verkocht, verhuurd en terug verlaten, gerenoveerd, … Soms worden ze daardoor tijdelijk niet bewoond. Dat is geen probleem, zolang dit niet tot langdurige leegstand of verwaarlozing leidt. Zoiets heeft immers een negatieve impact op de buurt.

Leegstand

Stad Kortrijk bestrijdt daarom langdurige leegstand via onder andere de leegstandsheffing.

Zo heractiveren we leegstaande panden en maken we onze stad en buurten levendiger. Het zorgt er ook voor dat we onze bestaande woningen zo goed mogelijk benutten.

We beschouwen een woning als ‘leegstaand’ als deze gedurende minstens 12 maanden niet (hoofdzakelijk) wordt gebruikt volgens de woonfunctie. Dat is bijvoorbeeld ook zo voor een woning die volledig als opslagplaats, kantoor of atelier in gebruik is.

Alle info over wat leegstand precies is en hoe we het kunnen aanpakken, vind je in deze folder.

Het volledige belastingreglement kan je hier terugvinden.

Verwaarlozing

Naast langdurige leegstand pakt de stad ook verwaarlozing van panden aan, zichtbaar vanop de openbare weg.

Door verwaarlozing aan te pakken, wordt de buurt aangenamer. Met de belasting op verwaarloosde panden wil de stad eigenaars aanzetten om verbeteringswerken aan hun woning te doen. De belasting wordt dan ook enkel geïnd als 12 maanden na de opname in het register van verwaarloosde panden nog steeds geen verbeteringswerken werden uitgevoerd.

Het volledige reglement vind je hier.

Leegstand en verwaarlozing