Speelstraat

Speelstraat

Omschrijving

Een speelstraat is een openbare weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartelust en zonder zorgen kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets' doorheen rijden.

Een speelstraat initiatief is tijdelijk, want enkel tijdens de paas- en zomervakantie kunnen de bewoners van de straat zich kandidaat stellen. Ook slechts tijdens bepaalde uren, want een speelstraat kan alleen tussen 14u en 20u verkeersvrij gemaakt worden.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekken. Op de afgesproken tijdstippen kunnen ze die dan aan de toegangen van de straat plaatsen. Een speelstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat'.

De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat. Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speelstraat wordt. De Stad Kortrijk ondersteunt door het mogelijk te maken via een reglement (link), door het voorzien van de nodige signalisatie en het aanbieden van animatie in de vorm van buitenspeelmateriaal.

Voorwaarden

  • Enkel tijdens de paas- en zomervakantie
  • er is een snelheidsbeperking van 50km/u of lager
  • de straat heeft een overheersende woonfunctie
  • er is geen doorgaand verkeer in de straat (de politie geeft advies of het verkeer veilig langs andere wegen kan geleid worden.)
  • er is geen openbaar vervoer in de straat

Een speelstraat organiseren kan in de paasvakantie en de zomervakantie voor

  • een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen
  • maximaal 2 (4 in zomer) opeenvolgende weekends
  • 1 vaste dag per week

Aanvragen

Wie?

Minstens 2 bewoners van de straat stellen zich verantwoordelijk voor de aanvraag, het contact met de straatbewoners, het plaatsen van de signalisatie en het bewaren van het spelmateriaal.

Wanneer?
Voor de paasvakantie: tegen 10 maart
Voor de zomervakantie: tegen 1 mei

Hoe?

Vul onderstaand offline aanvraagformulier in (download een doc-bestand).

 Aanvraagformulier speelstraat

Als je een aanvraag indient moet er ook een bewonersenquête worden bijgevoegd. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende mensen in de straat akkoord gaan met de speelstraat (download het doc-bestand).

Bewonersenquete speelstraat

Je kan ook het online formulier gebruiken:

Ga naar het online aanvraagformulier