Speelstraat

Speelstraat

Omschrijving

Een speelstraat is een openbare weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden omgetoverd tot een heus speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartelust en zonder zorgen kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets' doorheen rijden.

Een speelstraat initiatief is tijdelijk, want enkel tijdens de paas- en zomervakantie kunnen de bewoners van de straat zich kandidaat stellen. Ook slechts tijdens bepaalde uren, want een speelstraat kan alleen tussen 14u en 20u verkeersvrij gemaakt worden.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekken. Op de afgesproken tijdstippen kunnen ze die dan aan de toegangen van de straat plaatsen. Een speelstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat'.

De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat. Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speelstraat wordt. De Stad Kortrijk ondersteunt door het mogelijk te maken via een reglement (link), door het voorzien van de nodige signalisatie en het aanbieden van animatie in de vorm van buitenspeelmateriaal.

Voorwaarden

  • Enkel tijdens de paas- en zomervakantie
  • er is een snelheidsbeperking van 50km/u of lager
  • de straat heeft een overheersende woonfunctie
  • er is geen doorgaand verkeer in de straat (de politie geeft advies of het verkeer veilig langs andere wegen kan geleid worden.)
  • er is geen openbaar vervoer in de straat

Een speelstraat organiseren kan in de paasvakantie en de zomervakantie voor

  • een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen
  • maximaal 2 (4 in zomer) opeenvolgende weekends
  • 1 vaste dag per week

Aanvragen

Wie?

Minstens 2 bewoners van de straat stellen zich verantwoordelijk voor de aanvraag, het contact met de straatbewoners, het plaatsen van de signalisatie en het bewaren van het spelmateriaal.

Wanneer?
Voor de paasvakantie: tegen 1 maart
Voor de zomervakantie: tegen 1 mei

Hoe?

Vul onderstaand aanvraagformulier in.

 Aanvraagformulier speelstraat

Als je een aanvraag indient moet er ook een bewonersenquête worden bijgevoegd. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende mensen in de straat akkoord gaan met de speelstraat.

Bewonersenquete speelstraat

Speelstraten zomer 2019

 

Dokter Snellaertstraat tussen nrs 20-29 van 29/07 tot 11/08
Goedendaglaan tussen nrs 24-49 elke vrijdag
Zwinstraat van fietspadje tot einde straat twee weekends nog te bepalen
Schorsmolenstraat volledige straat van 15/07 tot en met 28/07
Abdis Agnesstraat van nr 56 tot 70  (oplopend in doodlopende straat) 15/08-31/08
Sterrestraat tussen huisnummer 25 en 34 12-25/08
Heulemeersen Tussen nrs 1 en 23 3/08-18/08
Iepersestraat (van huisnr 161 tot 126) van huisnummer 126 tot huisnummer 161 12-25/08
Oliemolenstraat I (achterkant huizen Meensesteenweg 249-223) deel van de straat (garagestraat achterkant van de Meensesteenweg tussen nrs 223 en 249) 10-11-17-18-24-25-31/08 1/09
Ferdinand van Eeckhoutstraat Tussen Neder Mosscher en Wolvenstraat elke zondag in juli en augustus
Herman Roelstraetestraat volledige straat elke vrijdag
Oliemolenstraat II (tussen  nummers 22 en 29) van huisnummer 22 tot 29 20-21-27-28/07 & 3-4-10-11/08
Pieter Breughelstraat  deel van de straat voor de kinderopvang vanaf nr 25 elke maandag in juli en augustus
Salamanderstraat volledige straat elke woensdag in juli en augustus
Walleweg Walleweg 1a tot 14 deel tussen plaats en kruispunt processiestraat 6&7/07
Vogelzanglaan volledige straat 5/08 tot en met 18/08
Priesteragestraat tussen nummers 1 en 5 27-28/07 & 3-4/08
Tulpenlaan van nr 15 tem 31 en van nr 30 tem 48 (deel Mimosalaan tot klein stukje Tulpenlaan naar Gillonlaan) 24 juli tot en met 6 augustus
Roodhuisweg tussen nrs 3 en 11 elke woensdag in juli en augustus
Hemelrijkstraat van nrs 3-29 (van hoek Marktstraat tot hoek Pieter Vandeghinstestraat) elke vrijdag
Dokter Vannestestraat van nr 2 tot 10  elke zondag in juli en augustus
Dottenijsestraat van kruising met Bellegemkerkdreef tot aan rond punt Tonnemakerstraat elke woensdag in juli en augustus
Sint-Joblaan van huisnummer 2-20 elke woensdag in juli en augustus