Huishoudelijk reglement Warande

De Warande omvat alle gebouwen en de terreinen, gelegen in Heule, Ringlaan 30A.

De gebruiker

De persoon die de boeking aanvraagt is verantwoordelijk voor de deelnemers, lokalen en activiteiten. Je moet je als een goede huisvader gedragen. Als je de regels niet naleeft, kan het secretariaat of de conciërge het verblijf beëindigen en de gebruikers van de terreinen en uit gebouwen (laten) verwijderen. Je ontvangt daarvoor geen enkele vorm van schadevergoeding, en wij zullen alle geleden schade verhalen.

Terrein

De terreinen van De Warande zijn vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Verblijvende groepen krijgen permanent toegang tijdens hun verblijf.

Huisdieren moeten steeds aan de leiband gehouden zijn, behalve in de hondenloopweide, waar ze vrij rond kunnen lopen.

Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer zijn niet toegelaten op het domein. Met specifieke toestemming en onder begeleiding van secretariaat of conciërge maken we een uitzondering voor leveringen. Auto’s die de toestemming krijgen om te leveren, zijn verplicht op de verharding te blijven.

Je mag nergens vuur maken op onze terreinen. Enkel op de kampvuurkring kan dit, met uitdrukkelijke toestemming van secretariaat of conciërge en na het nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen.

De publieke barbecue kan iedereen gratis gebruiken, maar je moet wel reserveren en een waarborg voor het net terugbezorgen van roosters betalen.

Het oneigenlijk gebruik (of misbruik) van speeltoestellen is niet toegelaten.

Respecteer de planten en dieren op De Warande. De dierenparken zijn enkel onder begeleiding toegankelijk. Dieren voederen kan enkel met toestemming en onder begeleiding van het Warandepersoneel.

Stad Kortrijk / De Warande, noch het personeel kan aansprakelijk gesteld worden voor schade naar aanleiding van het gebruik van het terrein. Stad Kortrijk / De Warande, zijn personeel, worden ontslaan van elke aansprakelijkheid zowel ten opzichte van de gebruiker als ten opzichte van derden.

Gebouwen

In alle lokalen is het verboden te roken.

Enkel in de keukens mag er warm eten worden klaargemaakt of warme maaltijden worden bereid. In de polyvalente lokalen en refters mag er dus niet worden gekookt, gefrituurd of gegrild (ook geen gourmet/fondue). 

Huisdieren zijn niet toegelaten in de gebouwen.

Oneigenlijk gebruik van materialen en meubilair is niet toegelaten. De Warande zal de geleden schade naar aanleiding hiervan aanrekenen.

Je krijgt van elk lokaal een sleutel bij aankomst. Sluit jouw lokalen steeds. Stad Kortrijk / De Warande, zijn personeel zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.

Je bent verplicht jouw afval te sorteren volgens onze richtlijnen. Bij slecht of niet sorteren zullen we de werkuren daarvoor aanrekenen en factureren.

Het poetsen van de lokalen doe je volgens de lokalenfiches die je in jouw map terugvindt. Als je niet of niet voldoende poetst, dan rekenen wij de werkuren hiervoor aan en factureren dit.

In de map vind je ook de inventarissen terug. Je controleert deze en meldt tekorten aan het secretariaat of conciërge. Na het verblijf controleren wij de inventarissen, tekorten en/of gebroken materialen zullen wij integraal aanrekenen en factureren.

In de slaapzalen beschik je over anti-allergische matrassen, dekens en hoofdkussens. Bedlinnen moet je zelf meebrengen. Je kan bij ons ook lakenpakketten huren.

Veiligheid

Bij brandalarm evacueer je via de aangegeven iconen. We verzamelen op het centrale plein. De verantwoordelijke van de groep telt de leden van de groep en meldt vermiste personen onmiddellijk aan het secretariaat of conciërge, die als aanspreekpunt voor de brandweer telt.

Toegangswegen (zowel gewone als nood) mogen nooit versperd worden. Als je misbruik maakt van het branddetectiesysteem, zal je de volledige schade moeten vergoeden met een minimum van €50,-. (ook de factuur van de hulpdiensten)

Procedures

De Stad Kortrijk / De Warande behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze procedures. We garanderen wel dat de prijsvoorstellen van definitieve boekingen geldig blijven. Van andere wijzigingen brengen wij je binnen redelijke termijn op de hoogte.