Dranken Warande

Afname is verplicht via de Warande.

Je bestelt de dranken ten laatse een week voor je activiteit.

Niet verbruikte dranken nemen we terug. Maak wel een realistische inschatting.

Uitzondering: jeugdgroepen die blijven overnachten kunnen eigen dranken meebrengen.

Optionele dranken

  • Thermos koffie, klaargemaakt door het secretariaat, ongeveer 10 koppen - € 10
  • Zelf klaar te maken koffiepakket 250gr, ongeveer 40 koppen - € 20
  • Percolator koffie, klaargemaakt door het secretariaat, ongeveer 40 koppen - € 30

Steeds inbegrepen: melkcups, suikertjes en een theeassortiment

Nieuw sedert 1 januari

De algemene vergadering van de vzw besliste in de zitting van 20 december 2018 om vanaf 1 januari 2019 wegens prijsstijgingen van leveranciers een wijziging in de prijszetting van de dranken door te voeren. 
We werken nog steeds met twéé verschillende prijscategorieën voor verenigingen en particulieren.

Praktisch

Je kan de exceldocumenten downloaden en invullen. Deze stuur je via email naar warande@kortrijk.be

dranklijst jeugd en verenigingen  dranklijst andere