Over VORK

VORK gebouw in Kortrijk

VORK is een uniek opleidingsrestaurant waar, dankzij cursisten, gezonde en betaalbare maaltijden geserveerd worden.

Hierbij streven we volgende doelstellingen na:

1. aanbieden van een gezonde en eerlijke maaltijd tegen een betaalbare prijs in een aangenaam kader 
2. aanbieden en uitbreiden van opleidings- en werkervaringsmogelijkheden voor (laaggeschoolde) werkzoekenden en OCMW-cliënten 
3. meewerken aan de lokale, duurzame en inclusieve voedselstrategie 
4. empoweren van mensen met minder welzijnskansen door de organisatie van kookworkshops 

Het team

Mieke Roquet van Vork in Kortrijk

Mieke Roquet

Stagebegeleider opleiding keukenmedewerker + instructeur opleiding hulpkelner

0473 86 27 34

m.roquet@vorkkortrijk.be