Actieplan taal en geletterdheid

Omschrijving

De stad Kortrijk wil de talige geletterdheid in haar stad verhogen door een omgeving te scheppen waar mensen Nederlands willen en kunnen lezen (lezen, schrijven en spreken) zodat zij versterkt zijn in hun functioneren in onze maatschappij.

Talenplan 

Voor wie?

Alle burgers (van jong tot oud, anderstalig en Nederlandstalig, laaggeletterd, ...) en diverse sectoren (onderwijs, tewerkstelling, inburgering, cultuur en welzijn).

Waar?

Heel Kortrijk

Contactpersoon

Cathérine Dupont
 catherine.dupont@kortrijk.be
 056 27 72 75