Taalpunt

In het taalpunt van de centrale bibliotheek vind je de collectie NT2 (Nederlands als tweede taal) voor anderstaligen die Nederlands leren.

De collectie bestaat uit:

 • taalcursussen (beginners 1, 2 en 3)
 • taalcursussen (half)gevorderden
 • taalcursussen met steuntalen
 • (beeld)woordenboeken
 • leerboeken (grammatica, spelling)
 • oefenboeken (grammatica, woordenschat)

Er is een eenvoudige onderverdeling met duidelijk verstaanbare termen en gekleurde symbolen. 

bekijk de NT2-collectie in de online catalogus

Het taalpunt bevat ook:

 • vereenvoudigde romans voor volwassenen in klare taal voor wie de Nederlandse taal al wat beheerst en graag wil lezen.
 • informatieve boeken met beeldmateriaal en eenvoudige woordenschat voor laaggeletterden
 • luisterboeken
 • Makkelijk lezen-boeken voor volwassenen
 • Wablieft-krant in eenvoudige taal
 • informatie over opleidingen in CVO's en basiseducatie
 • publiekscomputer met software om Nederlands te oefenen
 • werkplek voor Taalpuntgebruikers