Stedenbouwkundig advies, controle & vastgoedinformatie

Advies

De medewerkers aan de balie 'Bouwen' in het stadhuis verlenen je graag advies over de bestemming van gronden of de te volgen procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Wil je meer weten, heb je concrete plannen en vragen, wil je de stedenbouwkundige voorschriften kennen, dan maak je een afspraak met één van onze deskundigen.

Controle

De naleving van bouwvoorschriften en van de bepalingen volgens afgeleverde vergunningen is niet enkel een plicht maar draagt bij tot een aangename en respectvolle leefomgeving.
Een bouwaanvraag kadert altijd in een context. De vrijheid van de aanvrager begint daar waar hij respect opbrengt voor de vrijheid van een ander en eindigt dus daar waar hij de vrijheid van een ander belemmert.

Via het meldpunt of aan onze blauwe balie 'Bouwen' in het stadhuis kan je een probleem of klacht registreren over eventuele stedenbouwkundige inbreuken of overtredingen.

Vastgoedinformatie

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. De informatie wordt per perceel aangevraagd op basis van een recent uittreksel uit het kadasterplan (met markering van het betrokken perceel). Er moet een retributie betaald worden bij de aflevering van deze informatie.
Er kunnen op dezelfde wijze ook uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister aangevraagd worden (samen stedenbouwkundig uittreksel).