Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Heb je stedenbouwkundige informatie nodig of wil je een dossier bespreken: maak dan telefonisch een afspraak op 056 27 84 00.

Om te bouwen of verbouwen is bijna altijd een omgevingsvergunning of melding nodig. Dit is niet alleen voor het bouwen van een woning maar ook in vele andere gevallen (wijzigen aantal woongelegenheden, inrichten van een zorgwoning, uitbreiden van een woning, ophogen van gronden, schilderen van voorgevels, verharden van voortuinen ...). In sommige gevallen is er een vrijstelling van melding en vergunning.
Meer concrete uitleg over hoe je je vergunning aanvraagt of melding indient en over wanneer je een architect nodig hebt vind je via www.omgevingsloketvlaanderen.be.  

In geval van vragen of onduidelijkheden, aarzel niet om ons te contacteren via bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be.

Daarenboven moeten bepaalde projecten onderworpen worden aan een project-m.e.r.-screening, dit is een document waarin van een voorgenomen project wordt aangegeven of er aanzienlijke effecten voor mens en milieu te verwachten zijn. Meer informatie, voorbeelden en formulieren vind je hier.

Afhankelijk van de te volgen procedure is een andere kostprijs van toepassing.