Organiseer een speel- en sportstraat

Speelstraat

Omschrijving

Een speel- en sportstraat is een openbare weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden omgetoverd tot een heus speel- en sportparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Een speel- en sportstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartenlust en zonder zorgen kunnen amuseren en elkaar uitdagen in een sportieve activiteit. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets' doorheen rijden.

Een speel- en sportstraat initiatief is tijdelijk, want enkel tijdens de paas- en zomervakantie en op Buitenspeeldag kunnen de bewoners van de straat zich kandidaat stellen. Ook slechts tijdens bepaalde uren, want een speel- en sportstraat kan alleen tussen 14 en 20 uur verkeersvrij gemaakt worden.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekken. Op de afgesproken tijdstippen kunnen ze die dan aan de toegangen van de straat plaatsen. Een speelstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat'.

De inrichting van een speel- en sportstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speel- en sportinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet.

Een speel- en sportstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speel- en sportstraat. Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speel- en sportstraat wordt.

De Stad Kortrijk ondersteunt door het mogelijk te maken via een reglement, door het voorzien van de nodige signalisatie en het aanbieden van animatie in de vorm van een koffer met buitenspeelmateriaal en/of een koffer met sportmateriaal.

Lees het reglement

Voorwaarden

 • enkel tijdens de paas- en zomervakantie en op Buitenspeeldag
 • er is een snelheidsbeperking van 50 km/u of lager
 • de straat heeft een overheersende woonfunctie
 • er is geen doorgaand verkeer in de straat (de politie geeft advies of het verkeer veilig langs andere wegen kan geleid worden.)
 • er is geen openbaar vervoer in de straat
 • een voldoende aantal bewoners van de straat gaat akkoord met de organisatie van een speel- en sportstraat

Voor de paasvakantie is er keuze tussen:

 • een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen
 • maximaal 2 opeenvolgende weekends
 • 1 of 2 vaste dag(en) per week

Voor de zomervakantie is er keuze tussen:

 • een aaneensluitende periode van maximaal 1 maand
 • maximaal 6 opeenvolgende weekends
 • 1 of 2 vaste dag(en) per week

Aanvragen

Wie?

Minstens 2 bewoners van de straat stellen zich verantwoordelijk voor de aanvraag, het contact met de straatbewoners, het plaatsen van de signalisatie en het bewaren van het spel- en/of sportmateriaal.

Wanneer?
Voor de paasvakantie en Buitenspeeldag: tegen 15 maart 2024.
Voor de zomervakantie: tegen 1 mei 2024.

Hoe?
Vul het online aanvraagformulier in.

Als je een aanvraag indient, moet er ook een bewonersenquête worden bijgevoegd. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende mensen in de straat akkoord gaan met de organisatie van de speel- en sportstraat (download het pdf-bestand, vul het in, scan het in of neem er één of meerdere duidelijke foto's van en stuur ze online in via het online aanvraagformulier). Tip voor een veilige aanpak: bezorg alle buren een briefje met een afscheurstrook waar ze hun akkoord op kunnen verklaren. Dat strookje laat je via de brievenbus terugbezorgen bij één van de verantwoordelijken van de straat. Vergeet niet een deadline te vermelden. 

Download de bewonersenquête speelstraat (pdf)

Ga naar het online aanvraagformulier

banner KortrikOlympic