Reispas - aanvragen

Maak een afspraak

Omschrijving 

Een reispas is een officieel document dat je nodig hebt om naar een groot aantal landen te kunnen reizen en terugkeren.

Een reispas heeft een geldigheidsduur van 7 jaar en kan niet verlengd worden. Is je oude reispas vervallen of beschadigd, dan moet je altijd een nieuwe aanvragen.

Opgelet! Sommige landen eisen dat de identiteitskaart/reispas nog voor een bepaalde periode geldig is. Meer informatie vind je op www.diplomatie.belgium.be

Voorwaarden 

Je hebt een geldige individuele reispas, en eventueel een visum, nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie.
Om te weten welke landen een reispas en/of een visum eisen, raadpleeg je:

Jij (=als volwassene) hebt GEEN reispas nodig voor de landen die lid zijn van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden).
Een Belgische identiteitskaart volstaat. (In het kader van een kort verblijf)
Opgelet : Kinderen van -12 jaar dienen voor bepaalde landen in de E.U. toch te beschikken over een reispas.

Aanvragen

Wie?

Als inwoner van Kortrijk met de Belgische nationaliteit, volwassenen en kinderen, kan je een reispas aanvragen. Maak hiervoor altijd een afspraak.
Belgen die in het buitenland wonen én ingeschreven zijn in bij een diplomatieke post kunnen een reispas aanvragen bij de laatste woonplaats waar ze gewoond hebben.

Wanneer?

Een reispas vraag je minimum twee weken voor je vertrek aan. Dit is de standaardprocedure.
Je kunt je reispas ook via een spoedprocedure of super spoedprocedure verkrijgen. In dat geval is de reispas vroeger af te halen afhankelijk van de procedure en van het tijdstip van de aanvraag. (zie verder)

Hoe?

Alle Belgische gemeenten geven een reispas af aan Belgen die in hun bevolkingsregister zijn ingeschreven:

 • in Kortrijk gebeurt dit bij de dienst Bevolking

Een reispas vraag je persoonlijk aan. De biometrische gegevens worden opgenomen (foto, handtekening en vingerafdrukken) in het bijzijn van de ambtenaar. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn als voor hen een reispas wordt aangevraagd.

Wat meebrengen?

 • 1 recente pasfoto, maximum 6 maanden oud, in kleur met een volledig witte achtergrond (zwart-witfoto's worden niet aanvaard) en een neutrale gezichtsuitdrukking = gesloten mond

De pasfoto's tonen het gelaat van de aanvrager in vooraanzicht, in principe zonder hoofddeksel. Om religieuze of medische redenen kan een hoofddeksel worden toegestaan, op voorwaarde dat het gelaat volledig zichtbaar is. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus, de kin en de aanzet van de oren moeten volledig onbedekt zijn.

Richtlijnen voor je foto op de reispas

 • je vorige reispas (indien van toepassing)
 • je identiteitskaart
 • als je jonger bent dan 18 jaar komt een van de ouders of voogd mee voor de ondertekening van het aanvraagformulier

Afhaling

Wie? 

De reispas kan persoonlijk afgehaald worden of door iemand anders met het betalingsbewijs. Bent u het betalingsbewijs kwijt dan moet je de reispas persoonlijk afhalen of kan een derde de reispas afhalen met een volmacht en kopie van jouw EID.

Wanneer?

1. gewone procedure (afhalen bij de stad Kortrijk)

- 1 week na aanvraag (normale procedure). Deze termijn moet verlengd worden bij feestdagen.

2. spoedprocedure (afhalen bij de stad Kortrijk)

- de werkdag na de aanvraag (indien de aanvraag kon ingediend worden vóór 15u)

- 2 werkdagen na de aanvraag (indien de aanvraag na 15u werd ingediend)

3. superspoedprocedure: 

- afhalen 4,5 uur later in Brussel bij de FOD Buitenlandse zaken indien de aanvraag vóór 11u ingediend werd (geldt niet als de aanvraag op zaterdag gebeurt)

- afhaling de volgende morgen in Brussel bij de FOD Buitenlandse Zaken indien de aanvraag na 11u ingediend werd (geldt niet als de aanvraag op zaterdag gebeurt) 

Hoe en waar? 

De persoon die de reispas afhaalt, moet het betalingsbewijs en de vorige reispas (indien van toepassing) afgeven.  Maak hiervoor altijd een afspraak.

Voor de afhaling van een reispas in superspoedprocedure verwijzen we naar de FOD Buitenlandse Zaken

Wat meebrengen?  

Je brengt het betalingsbewijs mee. Dit bewijs heb je ontvangen bij de aanvraag.

Kosten

Standaardprocedure - doorlooptijd 1 week (hou rekening met feestdagen)

 • volwassenen: 80 euro
 • kinderen -18 jaar: 45 euro

Dringende procedure - doorlooptijd 1 werkdag, aanvraag vóór 15 uur

 • volwassenen: 255 euro
 • kinderen -18 jaar: 220 euro

Super dringende procedure - aanvraag vóór 11 uur, afhaling 4,5 uur later in Brussel
- aanvraag na 11 uur, afhaling volgende morgen vanaf 10.30 uur in Brussel

 • volwassenen: 315 euro
 • kinderen -18 jaar: 280 euro

Betalen kan enkel met de bankkaart.

Je betaalt bij de aanvraag van de reispas, niet bij de afhaling.

Extra informatie

Reizen naar de Verenigde Staten van Amerika

Reis je naar de Verenigde staten dan moet je uiterlijk 72 uur voor vertrek een ESTA-reistoestemming aanvragen. Dit kan digitaal via de website van ESTA. Deze regeling geldt alleen voor wie zonder visum naar de Verenigde staten reist. Stel dat je geen toestemming krijgt, dan kun je nog steeds een visum aanvragen. Vraag daarom de ESTA-reistoestemming op tijd aan. 

Vraag je reistoestemming aan

De ESTA-reistoestemming vervangt het groene I-94-formulier dat je voorheen aan boord van de vlucht naar de Verenigde Staten moest invullen. Het aanvragen van een ESTA-reistoestemming kost 14 dollar (deze kost werd ingevoerd vanaf woensdag 8 september 2010).

Deze 14 dollar zal gebruikt worden voor enerzijds de verbetering van de veiligheid van schip- en luchtvaartverkeer en anderzijds de promotie van het toerisme in en naar de Verenigde Staten (opgenomen in de Travel Promotion Act ondertekend door President Obama in 2009).

Belangrijk: Bij het aanvragen van ESTA dien je erop te letten dat je de gegevens invoert zoals deze in jouw paspoort (reispas) staan vermeld.

Bijzonderheden: reispas met 68 pagina's

meer lezen...

Verlies, diefstal of vernietiging van een reispas

Tip: Noteer je reispasnummer op een veilige plaats ( bvb smarthphone, op een notitieboekje), het kan van pas komen bij de aangifte van verlies of diefstal. Het nummer wordt wel nog steeds op correctheid gecheckt.

Tweede reispas

zie reispas: tweede exemplaar

Visum

Een visum haal je bij de ambassade of het consulaat in België van het land waar je naartoe wil reizen. Bijvoorbeeld: een Belg die naar Qatar wil reizen moet een visum bij de ambassade van Qatar te Brussel aanvragen. Een visum kun je niet aanvragen bij stad Kortrijk. Zie ook visum