Reispas - aanvragen

Maak een afspraak

Omschrijving 

Een reispas/paspoort is een officieel document dat je nodig hebt om naar een groot aantal landen te kunnen reizen en terugkeren.
Een reispas/paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar. Dit kan niet verlengd worden. Is je oude reispas vervallen of beschadigd, dan moet je altijd een nieuwe aanvragen.

Opgelet! Sommige landen eisen dat de identiteitskaart/reispas nog voor een bepaalde periode geldig is. Meer informatie vind je op www.diplomatie.belgium.be

Voorwaarden 

Je hebt een geldige individuele reispas, en eventueel een visum, nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie.
Om te weten welke landen een reispas en/of een visum eisen, raadpleeg je:

Jij (= als volwassene) hebt GEEN reispas nodig voor de landen die lid zijn van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden).
Een Belgische identiteitskaart volstaat voor een kort verblijf.
Opgelet: Kinderen van -12 jaar moeten voor bepaalde landen in de EU wel een reispas hebben.

Aanvragen

Wie?

Als inwoner van Kortrijk met de Belgische nationaliteit, volwassenen en kinderen, kan je een reispas aanvragen. Maak hiervoor altijd een afspraak.
Belgen die in het buitenland wonen én ingeschreven zijn bij een diplomatieke post, kunnen een reispas aanvragen bij de ambassade of consulaat in het land waar ze wonen of bij de laatste woonplaats waar ze gewoond hebben in België.

Wanneer?

Vraag je reispas minimum twee weken voor je vertrek aan. Dit is de standaardprocedure.
Je kunt je reispas ook via een spoedprocedure of super spoedprocedure verkrijgen. In dat geval kan je de reispas vroeger afhalen afhankelijk van de procedure en het tijdstip van de aanvraag. (zie verder)

Hoe?

Alle Belgische gemeenten geven een reispas af aan Belgen die in hun bevolkingsregister zijn ingeschreven.

Vraag je reispas/paspoort persoonlijk aan. De biometrische gegevens (foto, handtekening en vingerafdrukken) worden opgenomen in het bijzijn van de ambtenaar. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn als je voor hen een reispas/paspoort aanvraagt.

Wat meebrengen?

 • 1 recente pasfoto, maximum 6 maanden oud, in kleur met een volledig witte achtergrond (zwart-witfoto's worden niet aanvaard) en een neutrale gezichtsuitdrukking = gesloten mond

De pasfoto's tonen het gelaat van de aanvrager in vooraanzicht, in principe zonder hoofddeksel. Om religieuze of medische redenen kan een hoofddeksel worden toegestaan, op voorwaarde dat het gelaat volledig zichtbaar is. Het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus, de kin en de aanzet van de oren moeten volledig onbedekt zijn.

Richtlijnen voor je foto op de reispas

 • je vorige reispas (indien van toepassing)
 • je identiteitskaart
 • als je jonger bent dan 18 jaar komt één van de ouders of voogd mee voor de ondertekening van het aanvraagformulier

Afhaling

Wie? 

De reispas kan persoonlijk afgehaald worden of door een derde met een volmacht, het betalingsbewijs en kopie van jouw EID.

Wanneer?

1. gewone procedure (afhalen bij de stad Kortrijk)

 • 1 week na aanvraag (normale procedure). Deze termijn moet verlengd worden bij feestdagen.

2. spoedprocedure (afhalen bij de stad Kortrijk)

 • de werkdag na de aanvraag (als de aanvraag kon ingediend worden vóór 15u)
 • 2 werkdagen na de aanvraag (als de aanvraag na 15u werd ingediend)

3. superspoedprocedure: 

 • afhalen 4,5 uur later in Brussel bij de FOD Buitenlandse zaken als de aanvraag vóór 11u ingediend werd (geldt niet als de aanvraag op zaterdag gebeurt)
 • afhaling de volgende morgen in Brussel bij de FOD Buitenlandse Zaken als de aanvraag na 11u ingediend werd (geldt niet als de aanvraag op zaterdag gebeurt) 

Hoe en waar? 

De persoon die de reispas afhaalt, moet het betalingsbewijs en de vorige reispas (indien van toepassing) afgeven.  Maak hiervoor altijd een afspraak.

Voor de afhaling van een reispas in superspoedprocedure verwijzen we naar de FOD Buitenlandse Zaken

Wat meebrengen?  

Breng het betalingsbewijs mee. Dit bewijs heb je ontvangen bij de aanvraag.

Kosten

Standaardprocedure - doorlooptijd 1 week (hou rekening met feestdagen)

 • volwassenen: 80,31 euro
 • kinderen -18 jaar: 45,21 euro

Dringende procedure - doorlooptijd 1 werkdag, aanvraag vóór 15 uur

 • volwassenen: 255,31 euro
 • kinderen -18 jaar: 220,21 euro

Super dringende procedure - aanvraag vóór 11 uur, afhaling 4,5 uur later in Brussel
- aanvraag na 11 uur, afhaling volgende morgen vanaf 10.30 uur in Brussel

 • volwassenen: 315,31 euro
 • kinderen -18 jaar: 280,21 euro

Betalen kan enkel met de bankkaart.

Je betaalt bij de aanvraag van de reispas, niet bij de afhaling.

Belastingen

Extra informatie

Reizen naar de Verenigde Staten van Amerika

Reis je naar de Verenigde staten? Dan moet je uiterlijk 72 uur voor vertrek een ESTA-reistoestemming aanvragen. Dit kan digitaal via de website van ESTA. Deze regeling geldt alleen voor wie zonder visum naar de Verenigde staten reist. Stel dat je geen toestemming krijgt, dan kun je nog steeds een visum aanvragen. Vraag daarom de ESTA-reistoestemming op tijd aan. 

Vraag je ESTA-reistoestemming aan

De ESTA-reistoestemming vervangt het groene I-94-formulier dat je voorheen aan boord van de vlucht naar de Verenigde Staten moest invullen. Het aanvragen van een ESTA-reistoestemming kost 21 dollar (deze kost werd ingevoerd vanaf woensdag 8 september 2010).

Deze 21 dollar wordt gebruikt voor enerzijds de verbetering van de veiligheid van schip- en luchtvaartverkeer en anderzijds de promotie van 21 het toerisme in en naar de Verenigde Staten (opgenomen in de Travel Promotion Act ondertekend door President Obama in 2009).

Belangrijk: Bij het aanvragen van ESTA dien je erop te letten dat je de gegevens invoert zoals deze in jouw paspoort (reispas) staan vermeld.

Bijzonderheden: reispas met 68 pagina's

meer lezen...

Verlies, diefstal of vernietiging van een reispas

Tip: Noteer je reispasnummer op een veilige plaats (bijvoorbeeld je smartphone, een notitieboekje). Dit kan van pas komen bij de aangifte van verlies of diefstal. Het nummer wordt wel nog steeds op correctheid gecheckt.

Tweede reispas

zie reispas: tweede exemplaar

Visum

Een visum haal je bij de ambassade of het consulaat in België van het land waar je naartoe wil reizen. Bijvoorbeeld: een Belg die naar Qatar wil reizen, moet een visum bij de ambassade van Qatar in Brussel aanvragen. Een visum kan je niet aanvragen bij Stad Kortrijk. Zie ook visum