(Ver)huurproblemen

Zowel huurders als verhuurders kunnen terecht bij de gemeente met vragen en problemen.

Maak een afspraak

In sommige gevallen is een doorverwijzing noodzakelijk.

De huurdersbond is een provinciale organisatie die de belangen van de huurders verdedigt en die juridisch advies en informatie verstrekt aan de huurder. Als je vragen hebt over de huuropzeg, de waarborg, herstellingen enz., dan kan je hiermee terecht bij een huurdersvereniging in uw provincie.

www.huurdersbond.be

Verhuurders met vragen over huuronvereenkomsten kunnen zich wenden tot de Eigenaarsbond: www.eigenaarsbond.be

Voor juridisch advies i.v.m. huurproblemen kunnen zowel huurders als  eigenaars terecht bij de Dienst Rechtshulp van het OCMW - Budastraat 35- 8500 Kortrijk - 056 24 48 00 (telefonisch te bereiken tussen 9 en 12 uur of op afspraak)