Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

Deze adviesraad waakt over de belangen van de Kortrijkse personen met een handicap en wil hun deelname aan het maatschappelijke leven bevorderen. Integrale toegankelijkheid vormt de leidraad. De adviesraad werd opgericht in 1974.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende organisaties voor personen met een handicap. De Algemene Vergadering gaat vijf keer per jaar door. Deze vergadering is openbaar. Iedere inwoner van Kortrijk mag deze bijwonen en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht. Wil u met uw organisatie/vereniging lid worden van deze adviesraad? Vul dan dit formulier in.

De volgende algemene vergadering gaat door op woensdag 15 november om 19u in MFC Zonnebloem vzw, Steenstraat 14, 8501 Heule.

 
Wat doet deze adviesraad? Bekijk eens het jaarverslag 2016 en 2015.

jaarverslag_saph_2016.pdf

Ga naar het jaarverslag van de SAPH 2015

 Wil je meer weten over de visie en doelstellingen van deze adviesraad? Lees het verslag van de Burgertop Toegankelijkheid 2012.

Ga naar het verslag Burgertop Toegankelijkheid 2012

Je kan tevens het memorandum met beleidsaanbevelingen lezen voor de legislatuur 2013 - 2018.

Ga naar memorandum van de SAPH 2013 - 2018

 

Meest recente verslagen van de Algemene Vergadering

verslag_algemene_vergadering_saph_-_november_2017.pdf

verslag_algemene_vergadering_saph_-_september_2017.pdf

 verslag_algemene_vergadering_saph_-_juni_2017.pdf

 verslag_algemene_vergadering_saph_-_maart_2017.pdf

verslag_algemene_vergadering_saph_-_januari_2017.pdf

Verslag Algemene Vergadering SAPH - november 2016
Verslag Algemene Vergadering SAPH - september 2016

Verslag Algemene Vergadering SAPH - juni 2016

Verslag Algemene Vergadering SAPH - maart 2016

Verslag Algemene Vergadering SAPH - januari 2016

Verslag Algemene Vergadering SAPH - november 2015

Verslag Algemene Vergadering SAPH - september 2015

Verslag Algemene Vergadering SAPH - juni 2015

Verslag Algemene vergadering SAPH - maart 2015

Verslag Algemene Vergadering SAPH - november 2014

Verslag Algemene Vergadering SAPH - september 2014

Verslag Algemene Vergadering SAPH - juni 2014

Verslag Algemene Vergadering SAPH - maart 2014

Verslag Algemene Vergadering SAPH - januari 2014

 

Adviezen

Screeningsrapport 10 000 stappen wandeling - juli 2015

Screening Interculturele Wandeling - juli 2015

Advies toegankelijkheid van een zwembad - insteek SAPH - juni 2015

Screeningsverslag Texture - december 2014

Screening toegankelijkheid stadsbibliotheek Kortrijk - april 2013

Onderzoek begraafplaatsen Kortrijk - januari 2013

Screening nieuwe locatie JOC - april 2013

Advies strategisch meerjarenplan - december 2013

Advies rond parkeerbeleid voor personen met een handicap 2014

Rapport screening voorbehouden parkeerplaatsen Kortrijk centrum