Rijbewijs - hernieuwing met medisch attest

Maak een afspraak

Omschrijving Groep 2

Op het 'rijgeschiktheidsattest groep 2' bevestigt de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig voor maximum 5 jaar ongeacht de leeftijd tenzij de arbeidsgeneesheer hierover ander advies geeft.

Volgende personen hebben een rijgeschiktheidsattest groep 2 nodig

 1. kandidaten of houders van rijbewijs C en D, eventueel + E

 2. chauffeurs met rijbewijs , B en B+E in geval van:
  - vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar
  - taxidiensten
  - vervoer van personen met ambulance
  - verhuurdiensten met chauffeur
  - bezoldigd leerlingenvervoer

Het rijgeschiktheidsattest groep 2 kunt u bekomen bij een erkend medisch centrum van Volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst.

Erkende medische centra's uit de regio

 • Idewe, Passionistenlaan 82, 8500 Kortrijk - 051 27 29 29
 • Securex, Conservatoriumplein 21, 8500 Kortrijk - 056 23 68 16
 • SPMT-Arista, President Kennedypark, 27 A, 8500 Kortrijk - 056 21 64 38
 • Attentia, Kasteelstraat 29, 8500 Kortrijk - 09 258 19 19
 • Adhesia, Kortrijksestraat 389, 8500 Kortrijk - 056 21 25 51

Het Belgisch leger of federale politie heeft zijn eigen diensten.

Omschrijving Groep 1 - CARA

Op het document  'rijgeschiktheidsattest groep 1' (via de huisarts/erkend arts of via CARA) bevestigt de geneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig volgens de beslissing van de arts.

Aanvragen

Wie?
Je vraagt de hernieuwing persoonlijk aan.

Hoe?
Je maakt hiervoor een afspraak.

Waar?
Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21.

Wat breng je mee?

 • jouw identiteitskaart
 • jouw huidig rijbewijs
 • het rijgeschiktheidsattest groep 2, groep 1 of attest CARA
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt digitaal overgezet op jouw rijbewijs.Is die foto niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee

Afhalen

Rijbewijs afhalen

Kosten

Een rijbewijs kost € 30,00.
Betalen enkel met bankkaart.