Rijbewijs - aanvragen voorlopig

Maak een afspraak

Lees meer over de rijopleiding 

Omschrijving

Als je slaagt in het theoretisch rijexamen kan je aan jouw scholing beginnen. Een voorlopig rijbewijs biedt je de mogelijkheid om rijervaring op te doen voor je begint aan het praktisch examen.

De regelgeving over het 'leren rijden' biedt heel wat mogelijkheden. Zo kan je voor jezelf het beste traject kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer omvangrijk en complex. Vraag gerust raad aan onze dienst bevolking vooraleer je een definitieve keuze maakt.

Voorwaarden

Auto:
Je kan kiezen tussen:

 • Model 18
 • Model 36
 • Model 12

Voorlopig Rijbewijs M18, M36 of M12 online aanvragen 

Model 18

 • 185 dagen ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 18 maanden
 • verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • dit is de enige formule waarbij je je zonder begeleiding op de weg mag begeven
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)

 

Model 36

 • 185 dagen ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • geldigheidsduur: 36 maanden
 • je bent niet verplicht om rijschool te volgen. Wel bieden er diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aan, met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen behoefte
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent
 • WIJZIGING vanaf 01/03/2024: de begeleider dient een vormingsmoment (3uur) te volgen via een erkende rijschool of een lesgever die erkend is voor het vormingsmoment. Minstens 1 begeleider moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.

 

Model 12

 • 185 dagen ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 12 maanden
 • het stageattest is een vereiste om via de rijschool het praktisch rijexamen af te leggen
 • het stageattest kan afgeleverd worden na einde geldigheid van het voorlopig rijbewijs model 36 of 18
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • kan pas afgeleverd worden binnen de 3 jaar na einde geldigheid van model 36 of 18
 • WIJZIGING vanaf 01/03/2024: de begeleider dient een vormingsmoment (3uur) te volgen via een erkende rijschool of een lesgever die erkend is voor het vormingsmoment. Minstens 1 begeleider moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.

 

Begeleider 

Op een voorlopig rijbewijs categorie B - model 36 en model 12 - wordt de begeleider opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste 3 jaar

 

Moto, vrachtwagen en autobus:

Model 3

Je kan een voorlopig rijbewijs aanvragen met het aanvraagformulier dat je krijgt als je slaagt voor het theoretisch examen. Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool, zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

Aanvragen

Wie?

Vraag je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan.

Hoe?

Maak hiervoor een afspraak.

Sinds 17/10/2022 kan je een voorlopig rijbewijs model 18 (M18) ook online aanvragen. Dit kan via de toepassing BelDrive. Om gebruik te maken van deze toepassing, moet je je identificeren via een kaartlezer of je Itsme. Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

De vereiste documenten breng je mee wanneer je het rijbewijs persoonlijk komt ophalen. Ook de betaling gebeurt op het moment van de afhaling.

Waar?

Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21.

Wat breng je mee?

Auto:

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen voor het theoretisch examen
 • bij een aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool
 • bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden.
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend? Breng dan 1 recente pasfoto mee.

 Motorfiets, vrachtwagen en autobus:

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen
 • het eventuele bewijs van de gevolgde uren, en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)
 • voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend? Breng dan 1 recente pasfoto mee.

Afhalen

Je haalt het voorlopig rijbewijs persoonlijk af of laat het afhalen door een derde met een volmacht.
Dit kan vanaf 5 werkdagen, behalve uitzonderingen, na de aanvraag.

LET OP: bij een online aanvraag, dien je het rijbewijs persoonlijk af te halen. 

Afspraak rijbewijs afhalen

Voorwaarden

Auto:

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.  

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is, kan je:

 • een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool.

of

 • je vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs aan met geldigheid van 12 maanden. Je moet hiervoor beschikken over een attest dat staaft dat je 6 uren rijschool gevolgd hebt. Om een voorlopig rijbewijs van 12 maand aan te vragen, moet je een begeleider aanduiden (voorwaarden: zie hierboven). Je kan je praktijkexamen dan afleggen in het bijzijn van deze begeleider.

Is je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen? Dan begint de hele procedure opnieuw.

Kosten

Een voorlopig rijbewijs kost € 30,21.
Betalen enkel met bankkaart.

Belastingen