Rijbewijs - aanvragen voorlopig

Maak een afspraak

Lees meer over de rijopleiding 

Omschrijving

Als je slaagt in het theoretisch rijexamen kan je aan jouw scholing beginnen. Een voorlopig rijbewijs biedt je de mogelijkheid om rijervaring op te doen voor je begint aan het praktisch examen.

De regelgeving omtrent het "leren rijden" biedt een brede waaier mogelijkheden zodat je voor jezelf het meest gunstige traject kan kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer omvangrijk en complex. Vraag gerust raad aan onze dienst bevolking vooraleer een definitieve keuze te maken.

Voorwaarden

Auto:
Je kan kiezen tussen:

Model 18

Voorlopig Rijbewijs M18 online aanvragen 

 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 18 maanden
 • verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • dit is de enige formule waarbij je  zonder begeleiding op de weg mag begeven
 • eerste praktische rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)

Model 36

 • vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • geldigheidsduur: 36 maanden
 • je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen  behoefte
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent

Begeleider 

Op een voorlopig rijbewijs categorie B- model 36 maanden- wordt de begeleider opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar

Moto, vrachtwagen en autobus:

Model 3

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het theoretisch examen. Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

Aanvragen

wie?

Je vraagt je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan

hoe?

Je maakt hiervoor een afspraak.

Sinds 17/10/2022 kan je een voorlopig rijbewijs model 18 (M18) ook online aanvragen. Dit kan via de toepassing BelDrive. Om gebruik te kunnen maken van deze toepassing, dien je je te identificeren via een kaartlezer of je Itsme. Meer informatie vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. De vereiste documenten breng je dan mee wanneer je het rijbewijs persoonlijk komt ophalen. Ook de betaling gebeurt op het moment van de afhaling.

waar?

Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21.

wat breng je mee?

Auto:

 • identiteitskaart

 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • bij aan aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool

 • bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden.
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend,  dan breng je 1 recente pasfoto mee

 Motorfiets, vrachtwagen en autobus:

 • identiteitskaart

 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • het eventuele bewijs van de gevolgde uren, en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)

 • voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je 1 recente pasfoto mee 

Afhalen

Twee werkdagen, behalve uitzonderingen

Afspraak rijbewijs afhalen

Voorwaarden

Auto:

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.  

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:

 • een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool

of

 • je vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs aan met geldigheid van 12 maanden. Je moet hiervoor beschikken over een attest dat staaft dat je 6 uren rijschool gevolgd hebt.  Om een voorlopig rijbewijs van 12 maand aan te vragen moet je een begeleider aanduiden (voorwaarden: zie hierboven). Je kan je praktijkexamen dan afleggen in bijzijn van deze begeleider.

Is je voorlopig rijbewijs meer dan 3 jaar vervallen dan begint de hele procedure opnieuw.

Kosten

Een voorlopig rijbewijs kost € 30,00.
Betalen enkel met bankkaart.