Seksueel grensoverschrijdend gedrag_oud

Wat verstaan we onder seksueel geweld of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag omvat alles wat over je eigen grens gaat. Zolang je je goed voelt bij bepaald gedrag, is er geen probleem. Maar van zodra dit kwetsend is voor jou en je dit aangaf, spreken we van grensoverschrijdend gedrag. 

Voorbeelden zijn: intimidatie, stalking, discriminatie, pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard waar één van de partijen niet mee instemt of handelingen die je eigen grenzen overschrijden.

Voorbeelden zijn: ongewenste aanrakingen, (on)dubbelzinnige opmerkingen, intimidatie, ongewenste berichten, het tonen of maken van beelden, gluren, aanranding en/of verkrachting

SEKSUEELGEWELD.BE   WATWAT

Ik wil het melden

Wil je aangifte doen? Hier kan dit:

Op afspraak bij het politiekantoor in je buurt

Zorgcentrum na Seksueel Geweld in AZ DELTA

De spoeddienst van het ziekenhuis (AZ Groeninge) of je huisdokter

Ook minderjarigen kunnen terecht bij politie en/of Zorgcentrum na seksueel geweld. Je hoeft dit niet alleen te doen. Het helpt om een vertrouwenspersoon mee te nemen.

Sexting

WATWAT

Ik was slachtoffer

Ik zoek hulp – Kzitermee

Een luisterend oor voor jongeren

Een luisterend oor bij professionals

  • Slachtofferhulp CAW: Slachtofferhulp Kortrijk | CAW
  • Zorgcentrum na Seksueel Geweld West-Vlaanderen: Slachtoffers van seksueel geweld kunnen dag en nacht terecht in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van het AZ Delta, campus Rumbeke. Het centrum biedt alle mogelijke bijstand op één locatie: medische en psychische zorg en indien gewenst een eerste sporenonderzoek.
  • Tejo biedt therapeutische begeleiding voor jongeren van 10 tot 20 jaar, anoniem, onmiddellijk, kortdurend, gratis, met of zonder afspraak.

Wat kan je doen als je dit ziet? 

Als omstaander zijn er vier opties om te reageren.

  • Direct reageren
  • Afleiden
  • Achteraf aanspreken
  • Signaleren

Als je er met iemand over wilt praten, kan je ook terecht bij 1712. Bel bij dringende of gevaarlijke situaties steeds het noodnummer 112.

Weet je niet wat kan en niet kan?

Grenzen stellen en aangeven is belangrijk. Dit kan lastig zijn maar vervelende situaties voorkomen. Iedereens grenzen liggen anders, het is iets persoonlijks. We moeten die persoonlijke grens respecteren.

Hoe weet je nu of je iemands grens overschrijdt?

  • Geen nee? Geen ja!
  • Vraag regelmatig of het oké is wat je doet.
  • Bekijk het non-verbaal gedrag: krijg ik signalen dat de persoon wel of niet toestemt?

Wil je er anoniem over praten? Je kan terecht bij www.1712.be

ALLESOVERSEKS.BE   FLIRTERTWISTER