Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelszaken zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Een wekelijkse rustdag is een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uur die begint om 5u00 of 13u00 en die eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. De wetgever gaat ervan uit dat de wekelijkse rustdag op een zondag valt.

Een deel van de Stad Kortrijk (binnen R36) is erkend als toeristisch centrum. Kleinhandelaars die in deze zone actief zijn, zijn niet onderworpen aan de wekelijkse rustdag.

Mag ik op een feestdag openen om extra omzet te genereren? Dat kan, een feestdag betekent niet noodzakelijk een sluitingsdag.

Opgepast :

 • Kleinhandelszaken : als jullie wekelijkse rustdag toevallig dezelfde dag is als de feestdag dan kan je op de feestdag niet openen, tenzij je gelegen bent in het toeristisch gebied van Kortrijk centrum
 • Diensten (kappers, schoonheidsspecialist…) hebben geen verplichte wekelijks rustdag en kunnen altijd werken
 • Personeel : openen op zondag kan maar je moet bekijken met sociaal secretariaat of boekhouder wat precies bepaalt is in de CAO naar tewerkstelling, uren, verloning, arbeidstijden..

 

Er zijn drie types van afwijking mogelijk bij deze reglementering:

1. afwijking met betrekking tot de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: "home party's");
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro...);
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
 • verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

Dezelfde afwijkingen zijn toegestaan voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.
Hoofdactiviteit ? 

Men spreekt van hoofdactiviteit wanneer de handelszaak aan de volgende voorwaarde voldoet:

 • de verkoop van het product of van de andere producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50% van de jaarlijkse omzet.

2. afwijking voor bijzondere omstandigheden of beurzen of markten

Deze 15 dagen worden bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. Er worden geen individuele afwijkingen toegestaan. De dagen met afwijking voor de stad Kortrijk vind je terug via onderstaande button.

Afwijkingen wekelijkse rustdag Groot-Kortrijk 2020

Afwijkingen wekelijkse rustdag Groot-Kortrijk 2019

3. afwijkingen in toeristische gemeenten

In bepaalde (delen van) toeristische gemeenten genieten handelaars ook van een afwijking. Een deel van de Stad Kortrijk (binnen R36) is erkend als toeristisch centrum. Is je zaak gelegen in dit gebied? Dan kan je onbeperkt openen, ook op zon-en feestdagen. 

Voorwaarden

Als je op een andere dag wilt sluiten dan de zondag kan je dit doen zonder enige aanvraag. Je dient de sluitingsdag en het aanvangsuur wel op een duidelijke en vanaf buitenaf zichtbare wijze aan te geven aan uw handelszaak. De wekelijkse rustdag moet voor minimaal 6 maand dezelfde blijven.

Extra informatie

Je vind meer informatie over de wekelijkse rustdag op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, zie openingsuren en wekelijkse rustdag.

Opgelet met tewerkstelling op zondag, in principe mag je werknemers niet op zondag tewerkstellen. Onder bepaalde voorwaarden zijn er afwijkingen voorzien.

Informatie tewerkstelling op zondag