Openingsuren - Sluitingsuren

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan sluitingsuren. De winkels dienen hun deuren te sluiten voor het publiek op de volgende momenten:

 • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Een deel van de Stad Kortrijk (binnen R36) is erkend als toeristisch centrum. Kleinhandelaars die in deze zone actief zijn, zijn niet onderworpen aan het sluitingsuur.

Voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels) is er een specifieke regeling. Nachtwinkels dienen gesloten te zijn van 7u - 18u. Private bureaus voor telecommunicatie dienen hun deuren te sluiten van 23u tot 5u. Deze twee types handelszaken zijn in de stad Kortrijk onderworpen aan een voorafgaande uitbatingvergunning voor nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. Er geldt ook een specifieke regeling voor horeca zaken, via nachtvergunning / overlastconvenant.

Er zijn drie types van afwijking mogelijk bij deze reglementering:

1. afwijking met betrekking tot de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: "home party's");
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro...);
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
 • verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

Dezelfde afwijkingen zijn toegestaan voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.
Hoofdactiviteit ? 

Men spreekt van hoofdactiviteit wanneer de handelszaak aan de volgende voorwaarde voldoet:

 • de verkoop van het product of van de andere producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50% van de jaarlijkse omzet.

2. afwijking voor bijzondere omstandigheden of beurzen of markten

Deze 15 dagen worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Er worden geen individuele afwijkingen toegestaan. De dagen met afwijking voor de stad Kortrijk staan gepubliceerd op deze website.

3. afwijkingen in toeristische gemeenten

In bepaalde (delen van) toeristische gemeenten genieten handelaars ook van een afwijking. Een deel van Stad Kortrijk is erkend als toeristisch centrum (binnen R36). 

Voorwaarden

Als je op een andere dag wilt sluiten dan de zondag kan u dit doen zonder enige aanvraag. Je dient de sluitingsdag en het aanvangsuur wel op een duidelijke en vanaf buitenaf zichtbare wijze aan te geven aan uw handelszaak. De wekelijkse rustdag moet voor minimaal 6 maand dezelfde blijven.

Extra informatie

Je vind meer informatie over de openingsuren op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, zie openingsuren en wekelijkse rustdag.