Plaatsen van een kansspel in een drankgelegenheid (vergunning Klasse C)

Drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse 3) die in hun inrichting een kansspel willen plaatsen (bingo of one ball) dienen hiervoor voorafgaand een vergunning klasse C aan te vragen bij de kansspelcommissie.

Bij de aanvraag van de vergunning dient de aanvrager een attest van de burgemeester toe te voegen. De burgemeester verklaart via dit attest dat de drankgelegenheid voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor het uitbaten van een drankgelegenheid.

Voorwaarden

Je dient als aanvrager te beschikken over een vergunning voor gegiste en/of sterke dranken om het attest te kunnen bekomen. Hier vind je meer uitleg over hoe je deze vergunning kan aanvragen.

Je meldt je aan bij Economie Kortrijk. Economie Kortrijk zal jouw aanvraag noteren en controleren of je beschikt over een vergunning voor gegiste en/of sterke dranken. 

Economie Kortrijk zal de aanvraag controleren. Als de aanvraag in orde is zal jouw attest opmaakt en opgestuurd worden.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aflevering van dit attest.

Extra informatie

Voor meer informatie, neem je best contact op met Onderneem in Kortrijk.