Kortrijk Zaait voor eigenaars en vastgoedkantoren

Ben je eigenaar van een commercieel pand in de stad Kortrijk? Blijft jouw pand leeg staan? Of ben je een vastgoedmakelaar met commerciële panden in portefeuille die moeilijk verhuurd geraken? Kortrijk Zaait biedt mogelijks de oplossing!

Als je intekent in de database Kortrijk Zaait en akkoord gaat met de voorwaarden (zie ook infofichecommuniceren we jouw pand naar heel wat kandidaat ondernemers. Een invulling van jouw pand betekent een verwarmd en onderhouden pand dat opnieuw een stuk aantrekkelijker wordt voor de huidige en toekomstige ondernemers. Je kan jouw pand verder blijven aanbieden via de reguliere vastgoedmarkt.

Bovendien ben je als eigenaar voor het eerste jaar vrijgesteld van de leegstandsheffing, voor het twee jaar wordt de minimumheffing aangerekend. Hopelijk raakt jouw pand binnen het eerste jaar ingevuld en kan de ondernemer er blijven, zodat de leegstand van jouw pand is opgelost!

Invullingen gebeuren vanzelfsprekend in overleg met de eigenaar. Jij bent het die de overeenkomst afsluit met de ondernemer.

Werd jouw pand gedurende minimaal zes maand ingevuld? Dan kan je jouw schrapping aanvragen uit het leegstandsregister.

Model handelshuurovereenkomst van korte duur

Aanvraag schrapping uit het leegstandsregister

Resultaten

De resultaten van Kortrijk Zaait (22 september 2022):

 • Er werden 93 panden opgenomen in Kortrijk Zaait
 • 75 panden zijn opnieuw in gebruik (> 75%)
  • 1 pand is momenteel in gebruik via Kortrijk Zaait
  • 56 panden werden verhuurd / verkocht via de reguliere markt, al dan niet na een Kortrijk Zaait testperiode
  • 18 panden werden verhuurd na Kortrijk Zaait periode
 • 18 panden staan momenteel leeg
  • 4 leegstaande panden bieden we aan via Kortrijk Zaait
  • 5 panden worden opnieuw aangeboden via de reguliere vastgoedmarkt
  • 1 pand worden momenteel nergens openbaar aangeboden
  • 8 panden zijn leegstaand in afwachting van projectontwikkeling

 

Er werden 77 handelshuurcontracten van korte duur afgesloten met 60 verschillende ondernemers. 39 ondernemers beslisten om na de testperiode in het pand te blijven, 1 testperiode is momenteel lopende.

Leegstand en verwaarlozing

Leegstand of verkrotting van woningen en gebouwen leidt ertoe dat buurten in verval raken.

Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.

De stad Kortrijk en de Vlaamse overheid willen hier iets aan doen via onder andere de leegstandsheffing.

Meer info