Etalages aanbieden en gebruiken

Leegstaande panden liggen er dikwijls niet zo netjes bij en maken het straatbeeld er niet mooier op. In samenwerking met eigenaars van leegstaande panden, willen we die vitrines laten gebruiken door ondernemers, kunstenaars ... om hun producten, werken bekender te maken bij het grote publiek. Geïnteresseerde eigenaars kunnen zich aanmelden bij de stad. We publiceren het aanbod op onze website en brengen eigenaar en kandidaat met elkaar in contact.

We geven je graag enkele tips mee waarmee je best rekening houdt, goede afspraken maken goede vrienden.

  • Spreek duidelijk af wat de kostprijs is voor het gebruik van de etalage: is het gebruik zelf gratis of wordt hier een vergoeding voor gevraagd?
  • Wat met verbruik van elektriciteit en gas: spreken jullie een forfait af, of maken jullie andere afspraken? 
  • Wie staat in voor het netjes zetten van de etalage, het poetsen van de ramen?
  • Hoe spreken jullie af voor de toegang tot het pand, krijgt de kandidaat een sleutel?
  • Hoe zit het op vlak van verzekeringen: bij brand, verzeker je de werken of producten tegen diefstal?
  • Op welke manier maken jullie zichtbaar dat het pand beschikbaar is voor verhuur en/of verhuur?
  • Als het pand verhuurd of verkocht wordt of de gebruiker heeft de etalage niet langer nodig: welke opzegtermijnen voorzien jullie en aan welke voorwaarden?
  • Deze en andere afspraken leg je best vast in een overeenkomst

Ik wil een etalage aanbieden

Ik wil een etalage gebruiken