Mijn Verbouwlening

Wat is een Mijn Verbouwlening?

 Vanaf 1 september 2022 kan u de Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

U kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is thans niet renteloos (2,25% intrest).
 • Sedert 31 januari 2023 kan Mijn VerbouwLening dus  niet meer renteloos worden aangeboden.
 • Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan stijgt de intrest voor Mijn VerbouwLeningen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Voor wie?

De 5 onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen in 2022).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro.

 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste.

 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Met welke elementen wordt rekening gehouden inzake inkomen en gezinssamenstelling?

2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor:
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Men moet beschikken over een geschreven huurbelofte met het sociaal verhuurkantoor voor de verhuur van de woning (een echte huurovereenkomst moet er op het moment van de aanvraag nog niet zijn).
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur):
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (voor een aantal gemeenten) is de maximale huurprijs 1.000 euro). De maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter. De maximale huurprijs wordt vastgelegd na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermeld worden.
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Als u een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom, zult u vanaf 1 september 2022 niet langer een Energielening+ kunnen afsluiten bij het energiehuis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen).

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via SVK.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).

5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.

Waar kun je een 'Mijn verbouwlening' aanvragen?

 

Stad Kortrijk

tel. 1777

renovatie@kortrijk.be

 

Welke werken kun je betalen met mijn verbouwlening?

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor onderstaande categorieën van werken (dit zijn alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)
  • Laagste inkomenscategorie : U bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 40.730 euro. U bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 57.020 euro. Per extra persoon ten laste dient u in beide scenario’s bovenstaand bedrag met 4.160 euro te verhogen.
 • Investeringen waarvoor een premie wordt gegeven door Fluvius.
  • Zonnepanelen (beperkt tot bedrag van de factuur, incl. BTW).

Heb je nog vragen?

Bijkomende informatie over de investeringen die in aanmerking komen en welke documenten er nodig zijn om een aanvraag in te dienen kan je terugvinden op volgende website: www.welzijn13.be/energiehuis-w13

Opgepast : geld lenen kost ook geld.

Extra informatie