Vlaamse Energielening

Wat is een Vlaamse Energielening?

Met een energielening kun je werken financieren waardoor je energie kan besparen in jouw woning of nieuwbouw BEN-woning. Je kunt maximaal 15.000 euro lenen. De intrest bedraagt 0% of 2%. Iedereen kan een energielening aanvragen. Het moet wel gaan over een hoofdverblijfplaats van een natuurlijke persoon.

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen en Verenigingen voor Mede Eigenaars
Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen, VME's en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op 10 jaar). Je kan daarvoor bij het Energiehuis terecht.

Lening 0%: prioritaire doelgroep
Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten.  

Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (nummer op klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19566,25 verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting)
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers (personen die recht hebben op sociaal tarief voor energie)
 • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31870 euro plus € 1660 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Waar kun je een Vlaamse Energielening aanvragen?

Voor een 0% intrest lening:

Sociaal Huis Kortrijk

Budastraat 35

8500 Kortrijk

tel. 056 24 48 20

energielening@kortrijk.be

 

 

Welke werken kun je betalen met jouw energielening?

Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kun je de werken zelf uitvoeren.

 • dak- of zoldervloerisolatie;
 • hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);
 • muurisolatie;
 • vloerisolatie;
 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinig ventilatiesysteem;
 • zuinige verwarmingsinstallatie;
 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer
  is;
 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
 • relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw);
 • energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan
  de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 • energieopslagtechnieken en beheerssystemen
 • woning energiezuiniger maken voor huishoudens met een elektriciteitsmeter exclusief nacht

 

Is een energielening mogelijk bij een nieuwbouwwoning?

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kun je voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (bijna energieneutraal niveau of BEN-niveau).

 

Heb je nog vragen?

Bijkomende informatie over de investeringen die in aanmerking komen en welke documenten er nodig zijn om een aanvraag in te dienen kan je terugvinden op volgende  website http://www.welzijn13.be/energiehuis

Opgepast : geld lenen kost ook geld.

Extra informatie