Medewerker begraafplaatsen

Gepubliceerd op Vrijdag 10 juli 2020
10 juli 202031 augustus 2020
begraafplaatsen

Medewerker begraafplaatsen (D1-D3)

Wat houdt de job in ?

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers van de begraafplaatsen. Je bewaakt de sereniteit op de begraafplaatsen en stelt voorbeeldgedrag.
 • Je staat in voor alle ceremonies op de diverse begraafplaatsen van de stad. Concreet bevat dit de kistbegravingen, de uitstrooiingen en het bijzetten van de urnes. Voor een vlot verloop van deze ceremonies worden de nodige contacten gelegd met team burgerzaken, begrafenisondernemers, …. Andere ceremonies zoals voor de oudstrijders, para’s, 1 november, … worden eveneens door het team verzorgd.
 • Je zorgt voor algemeen goed onderhouden begraafplaatsen. Dit betekent onder meer de voorbereiding van de ceremonies (vooral bij kistbegravingen), de bloemenraap (piekmoment na 1 november), het wegnemen van vervallen zerken, ….
 • Je voert specifieke opdrachten zoals ontgravingen uit.
 • Je voert algemeen groenonderhoud op de begraafplaatsen uit. Hierbij is het wegnemen van onkruid een belangrijke taak.

De volledige functiebeschrijving vind je hier terug.

Wat verwachten wij van onze medewerkers ? 

We zetten graag in op de talenten van onze medewerkers. Als werkgever geloven wij er sterk in dat ondanks de grote diversiteit aan teams en soorten dienstverlening, wij van alle medewerkers toch dezelfde waarden mogen verwachten. Wat je functie ook is, wij zoeken mensen die kunnen samenwerken, die respectvol omgaan met anderen, die ondernemend zijn en openstaan voor feedback zodat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. 

Voorwaarde tot deelname

Interne en externe personeelsmobiliteit: 
De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op D-niveau (D1-D3) bij de stad of het OCMW en een gunstig evaluatieresultaat bij de laatste evaluatie. 
Bijkomende voorwaarde : de medewerker beschikt over een rijbewijs B

Werving: 
De kandidaat beschikt over een rijbewijs B

Selectieprocedure

 • Deel 1: Screening van de CV's 
  Screening op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 

 • Deel 2: Uitgebreide mondelinge proef 

  • Toetsing van de competentievereisten
  • ​Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie 
  • ​Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld 
  • ​De kandidaat moet minimum 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure 

Je kandidaat stellen

Je kandidaat stellen kan enkel via het digitale inschrijvingsformulier. Klik hier om je kandidaat te stellen.
Bij vragen kan je terecht op vacatures@kortrijk.be  of 056/27 85 03.
Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2020.

Vragen ?

Heb je vragen, dan kan je terecht bij Els Strubbe, HR deskundige, 056/27.86.54 of op 056 / 27 85 03

Bij groep Kortrijk staan we open voor de diversiteit van kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.