Help de Aziatische hoornaar bestrijden

Gepubliceerd op Dinsdag 01 maart 2022

De Aziatische hoornaar is een wespensoort die de laatste jaren aan een opmars bezig is in België. Ook in onze regio wordt hij meer en meer gesignaleerd. Met jouw hulp kunnen we deze ongewenste gast een halt toeroepen.

De opkomst van de Aziatische hoornaar is allesbehalve onschuldig. Deze invasieve exoot is bijzonder schadelijk voor biodiversiteit en landbouw. Vooral voor bijen vormt hij een ernstige bedreiging.

Op zoek naar een nest

In het voorjaar verlaten de koninginnen hun schuilplaats en maken ze een nieuw nest op beschutte plaatsen zoals schuren, tuinhuisjes, afdaken, luifels ... Ook in struiken en hagen kan een koningin een nieuw nest maken. De voorjaarsnesten bevinden zich dicht bij de grond of op maximum enkele meters hoogte. De kleur is meestal lichtbruin. De grootte varieert naargelang de periode. In het prille stadium is verdelging door een professional nog eenvoudig uit te voeren. Gelukkig kan jij daarbij helpen door nesten te signaleren. Ga zeker nooit zelf een nest te lijf! Wanneer Aziatische hoornaars zich bedreigd voelen, kunnen ze in groep aanvallen en dat kan ernstige gevolgen hebben.

Kenmerken

De Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Hij is vooral zwart, met opvallende oranje plekken op de kop. Ook op het achterlijf heeft hij een oranje band. De poten zijn half zwart, half geel. Dit laatste is een zekere manier om de soort te onderscheiden. Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Die laatste is groter, vooral roodbruin, maar met meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig roodbruin. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden.

Nest melden

Zie je een Aziatische hoornaar? Probeer dan een foto te nemen. Zie je in de omgeving een nest, neem dan ook vanop veilige afstand een foto en post beide foto’s op www.vespawatch.be. Op www.vlaamsbijeninstituut.be vind je video’s over hoe je Aziatische hoornaars kan herkennen, hoe je de nesten kan melden op www.vespawatch.be en nog meer info.

Meer nieuws uit het stadsmagazine

Foto Jens Dhaeseleer van een Aziatische hoornaar