Maximale terrascontourplannen

Bepaalde locaties in Kortrijk, zoals pleinen, zijn ideale plaatsjes om gezellige terrassen in te richten en sommige zijn zelfs speciaal hiervoor voorzien bij de aanleg van het openbaar domein.

Voor een groot aantal van deze zones bestaan contourplannen die de maximale ruimte voor terras op het openbaar domein weergeven en maken deel uit van het terrassenreglement.

De aanduiding van een deel van het openbaar domein als terraszone verschaft geen recht aan de eigenaar om een overeenstemmende terrasmachtiging te bekomen. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist steeds op basis van verschillende objectieve factoren of een terrasmachtiging kan worden toegekend en binnen welke perken. De aangeduide terraszones gelden aldus als een theoretische maximale invulling.

TIP: Kijk zeker eens vooraleer je jouw aanvraag indient, of er voor jouw locatie al een plan is voorzien. Zo kan je snel zien wat de maximale mogelijkheden voor jouw zaak zijn.

Hier een overzicht van zones waarvoor zo een plan bestaat:

Bestaat er geen plan voor de locatie van jouw zaak? Hou dan rekening met de algemene richtlijnen uit het terrassenreglement waarmee je rekening houdt voor de inschatting van de beschikbare ruimte voor terras.

Check hier het terrassenreglement (APV)