Kortrijk werkt aan de stad van overmorgen: over hoe en waar we in de toekomst zullen wonen, hoe we ons kunnen verplaatsen en hoe we onze ruimte gaan gebruiken. Onder de noemer ‘Kortrijk Overmorgen’ brengt de stad verslag uit over dat proces.

Kortrijk wil een steeds betere stad zijn. Een stad die klaar is voor een veranderend klimaat en een groeiende bevolking. Daarom maken we meer plaats voor groen in plaats van grijs. Voor veilige fiets- en wandelroutes in plaats van druk verkeer. Voor goede jobs, verbonden buurten en ontmoeting. Voor jou, jouw familie en vrienden. 

Met de inbreng van Kortrijkzanen en experts kozen we voor plannen die de stad nog beter maken om in te leven'Kortrijk Overmorgen' is nu al in volle ontwikkeling. Tussen nu en 2050 rollen we stapsgewijs onze plannen verder uit. Via Kortrijk Overmorgen blijf je op de hoogte!

Bruisende buurten in een vlot bereikbare stad

Kortrijk maakt plaats voor gezellige en levendige buurten waar iedereen zijn goesting vindt. Groene straten en pleinen brengen mensen bij elkaar voor een portie cultuur, sport of rust. Opdat alle Kortrijkzanen jong mogen zijn en oud kunnen worden in hun eigen buurt, komen er woningen voor allerlei soorten gezinnen en situaties. Door energiezuiniger te bouwen en verbouwen, wordt het dak boven ons hoofd betaalbaarder, kwalitatiever en klimaatvriendelijker. Dankzij meer en veilige fiets- en wandelroutes ligt alles wat je nodig hebt binnenkort op een kwartiertje van jouw voordeur.

Groen, open ruimte en water

We kleuren onze stad groen en blauw om bij te dragen aan een gezondere wereld, om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en om onze levenskwaliteit te verbeteren. Waar mogelijk vervangen we parkings door stadsparken en houden we open ruimtes vrij zodat de natuur er volop mag groeien, landbouwers er duurzaam kunnen boeren en stevige regenbuien er de bodem insijpelen. Kortrijk maakt bovendien plaats voor meer bossen en mooie waterwegen. Die houden onze stad koel en zorgen ervoor dat we kunnen ontspannen in een gezonde buitenlucht.

Ondernemen, werken en leren

Ondernemen zit in ons DNA en we staan bekend als bloeiende studentenstad. In de toekomst maken we nog meer plaats voor grote en kleine ondernemers en kwalitatief onderwijs. Er komen nieuwe trekpleisters voor creativiteit en innovatie dicht bij hogescholen en universiteiten. Die plekken zorgen voor een boeiende dynamiek tussen onderwijs en ondernemerschap en een gezonde doorstroom naar de arbeidsmarkt. We versterken onze lokale economie en welvaart met een groter jobaanbod dicht bij huis.

Het Kortrijk van overmorgen

Een nieuw ruimtelijk beleidsplan, woonplan en mobiliteitsplan zijn in opmaak. Ze maken Kortrijk klaar voor de uitdagingen van de toekomst en zorgen ervoor dat het hier nog aangenamer wonen en werken wordt. Door de beleidsplannen tegelijk te ontwikkelen, worden ze perfect op elkaar afgestemd.