We koesteren onze groene ruimte en het water

Kortrijk is een groene  en blauwe stad. Zowel in als rond de stad is nog veel open en groene ruimte te vinden, zij het soms verborgen en ontoegankelijk. Die unieke en belangrijke troef moeten we koesteren. We erkennen de open ruimte als een volwaardig onderdeel van de stad en kiezen ervoor om zo weinig mogelijk open ruimte aan te snijden voor nieuwe woningen, kantoren, industrie of andere harde bestemmingen. 

Ontwikkelingen moeten ten dienste staan van de kwaliteiten van het landschap. We geven ruimte aan de natuur en de landbouw en hebben deze ruimte nodig om de klimaat- en energieopgave zo goed mogelijk op te vangen. De publieke landschappen en de parken zijn de tuinen van alle Kortrijkzanen en van alle bezoekers van de stad.