We maken plaats voor ondernemen en werken in de stad

Kortrijk is een stad van ondernemers, kennis en innovatie. We hebben een bloeiende industrie, een hoge tewerkstellingsgraad en een hoogstaand onderwijsaanbod. Bedrijvigheid, onderwijs, werk- en leerplekken, kunst en cultuur vinden we overal in de stad terug. Ze behoren tot het DNA van Kortrijk. Die verwevenheid en nabijheid van functies maakt van onze stad een levend atelier, een plek waar ideeën en mensen elkaar ontmoeten, een plek voor creatie en productie, voor leren en werken. Leer- en werkplekken horen thuis in het hart van elk stadsdeel. Dat willen we bevestigen en versterken.