Werkingssubsidie

Omschrijving

De werkingssubsidie is een aanvulling op het eigen financieringsmodel  van een erkende jeugdvereniging. De subsidie verschilt per jeugdwerkvorm. Door deze subsidie willen we de jeugdverenigingen in staat stellen om hun activiteiten (kampen, weekend, …) betaalbaar te houden. We willen ook de verengingen belonen die extra inspanningen leveren om de kwaliteit van hun werking ten goed te komen. 

Erkende jeugdverenigingen die voldoen aan alle voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een werkingssubsidie: 

 • Komen enkel in aanmerking voor de basissubsidie: studentenbewegingen
 • Komen in aanmerking: jeugdbewegingen, jongerenbewegingen, jeugdhuizen, jeugdcultuurverenigingen, jeugdcultuurorganisatoren en speelpleinwerkingen
 • Komen niet in aanmerking: basiserkenning, erkenning voor het uitreiken van een fiscaal attest en organisatie met een samenwerkingsovereenkomst

Meer info erkenning jeugdvereniging

Hoe?  

De werkingssubsidie is een combinatie van een basissubsidie en een subsidie via een puntensysteem. Dit puntensysteem is gebaseerd op de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van een jeugdvereniging. Waar de vaste waarde van een punt € 1,75 is. 

Het puntensysteem, de basissubsidie en de werkingscriteria kan je terugvinden in het reglement. 

Inspanningen

Wanneer erkende jeugdverenigingen meerdere inspanningen leveren om hun werking te verbeteren ontvangen ze hier volgens het puntensysteem ook punten voor:

 • Inspanningen  in  functie  van  bestaanszekerheid:  onderhouden  van  het  ledenbestand, aantrekken  van  nieuwe  leden,  klaarstomen  oudste  leden,  behoud  begeleiding;  
 • Inspanningen  in  functie  van  financiële  laagdrempeligheid:  jeugdvereniging  betaalbaar  voor iedereen;  
 • Inspanningen  in  functie  van  bekendmaking  bij  externen:  communicatie  naar  buitenwereld;  
 • Inspanningen  in  functie  van  bekendmaking  bij  internen:  communicatie  naar  ouders  en leden/deelnemers;  
 • Inspanningen  in  functie  van  de  relatie  met  de  buurt:  onderhouden  van  goede  relatie  met  de buurt,  relatie  opbouwen;    
 • Inspanningen  ten  voordele  van  een  goed  doel:  kasacties  (100%  winst)  om  een  goed  doel  te steunen;  
 • Inspanningen  in  functie  van  de  samenwerking  met  andere  (jeugd)verenigingen: samenwerkingsverbanden,  deelname  overkoepelende  overleggen,  samen  organiseren;  
 • Inspanningen  in  functie  van  samenleven;  
  • Inspanningen  in  functie  van  toegankelijkheid:  acties  voor  en  naar  kinderen  jongeren met  een  migratie-achtergrond,  met  een  beperking,  met  een  maatschappelijke achtergrond,  …; 

  • Inspanningen  in  functie  van  identiteit:  acties  rond:  pesten,  geaardheid,  gender  en seksualiteit,  sexting,  steaming;   

  • Werken met  de UiTPAS:  aanbieden  van  korting  op  deelnemersbijdrage(s),  punten sparen;  

 • Inspanningen  in  functie  van  duurzaamheid;  

  • Voeding:  gebruik  en  aanbieden  van  Fairtradeproducten,  lokale  producten; 

  • Energie  & water:  activiteit  rond  sensibilisering,  gebruik  ecologische  poetsproducten; o  Afval:  aankoop  herbruikbare  bekers,  opkuis  van  omgeving  van  het  lokaal; 

  • Mobiliteit:  met  de  fiets  op  kamp,  carpooling  stimuleren,  fietsrij  +  begeleiding  naar  de werking;  

  • Natuur:  activiteiten  met  focus  op  natuureducatie. 

Aanvragen

Wie? 

De vertegenwoordigers van de erkende jeugdvereniging. 

Hoe?

 • De online aanvraagformulieren krijg je toegestuurd in september. 

 • Vul het dossier in en voeg daarbij de nodige bijlagen. 

 • Dien het in voor 15 oktober.  

Reglement

Subsidiereglement downloaden