Content Vrijetijdskompas/Wazzup

Wat?

Via deze webform kan je jouw activiteiten ingeven voor de brochure met éénmalige activiteiten, events en workshopreeksen voor kleuters, kinderen tieners en jongeren.

Hoe?

Stap 1: Nalezen, aanpassen gegevens huis/aanbieder (éénmalig)

Via onderstaande webform kan je de nodige info/aanpassingen doorgeven. Let vooral op een actief taalgebruik en probeer de ganse doelgroep aan te spreken.

Je bekijkt de omschrijving zoals deze omschreven staat in de voorgaande Vrijetijdskompas/Wazzup brochure en

  • Je vinkt aan dat alles nog klopt.
  • Je vult de tekst aan in het tekstvlak. Dit is éénmalig zelfs indien je verschillende activiteiten input.
  • Je vinkt bij het inputten van verdere activiteiten aan dat je reeds een aanpassing hebt doorgestuurd.

Stap 2: Ingeven activiteit

Per activiteit dien je een webform in. 
In eerste instantie vink je aan of het gaat om een éénmalige activiteit, event of workshopreeks. Vervolgens vul je de datum (data), titel, leeftijd en uur aan. Mogelijke opmerkingen kan je hierbij ook aangeven.
Een volgende stap is de omschrijving van de activiteit zelf. Let hierbij opnieuw op een actief taalgebruik en probeer de doelgroep rechtstreeks aan te spreken, vermijd 'copy/paste'! Het aantal tekens is beperkt tot 500 tekens inclusief spaties.
Een laatste stap is het aangeven van de locatie waar de activiteit plaatsvindt, mogelijkheid tot inschrijven en de tarieven.

Stap 3: Toevoegen beeld/bijlage

Steek zeker voldoende tijd in het zoeken naar een geschikt beeld of beelden, horend bij de activiteit(en). Dit valt enorm op bij de lezer. Selecteer een voldoende groot beeld, minimum 500 x 800 en voeg dit bestand in.

Stap 4: Verzenden

Bij het verzenden ontvang je een mail ter bevestiging en kan je via de link de volgende activiteit aanvullen. Bij problemen en/of vragen neem contact op met JC Tranzit / Tim Samijn 056 27 73 40

Soort activiteit
[ ]
Locatie activiteit
| |
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.