Renovatiesubsidie

Omschrijving

Dankzij de renovatiesubsidie kunnen erkende jeugdverenigingen financiële ondersteuning krijgen voor bepaalde werken aan het jeugdlokaal.

Zoals de naam van deze subsidie al doet vermoeden komen heel wat werken in aanmerking:

 • om het lokaal duurzamer te maken. bvb dakisolatie, dubbele beglazing, regenwatergebruik, …
 • om het lokaal toegankelijk te maken. bvb een oprijhelling voor rolstoelen, rolstoeltoilet, …
 • om het lokaal inbraakveiliger te maken. bvb veiligheidssloten, raambeveiliging, …
 • om het lokaal veiliger te maken. bvb elektriciteit conform normen brengen, brandcentrale, rookmelders, noodtrappen/deuren, veilige verwarming, …
 • om het lokaal deelbaar te maken met andere verenigingen. bvb je wil het lokaal delen met een vereniging die er tijdens de week werking heeft en moet daarvoor sloten aanpassen, een deurgat dicht maken een muur meer of minder zetten, …
 • om het lokaal aan te passen aan wijzigende werking of ledenaantal. bvb je werkt met een afdeling minder en wil de ruimtes herindelen door muren te verplaatsen of je wil een extra verdiep bouwen in een hoge ruimte, …
 • instandhoudingswerken. bvb het structureel onderhoud van houten schrijnwerk, …
 • om het lokaal hygiënischer te maken. bvb de toiletten vernieuwen, schimmelmuren aanpakken, …
 • kosten voor schade door inbraak, vandalisme, storm, water, brand, … voor zover de verzekering niet tussen komt.

Een herinrichting door een gespecialiseerd decoratiebedrijf of een nieuwe keuken vallen dan weer buiten de subsidiemogelijkheden ...

Voorwaarden

 • Het betreft werken in opdracht van jeugdverenigingen die voldoen aan de algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden voor jeugd- en jongerenbewegingen, jeugdhuizen, jeugdcultuurinitiatieven, speelpleinwerkingen en verenigingen die een samenwerkingsovereenkomst hebben.
 • De werken worden uitgevoerd in een niet-stedelijk jeugdlokaal dat bedoeld is voor de reguliere werking van de vereniging en waarvan de vereniging de hoofdgebruiker is.
 • Zekerheid over een toekomstig gebruik van het gebouw van minstens 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van het indienen van de aanvraag.
 • Enkel gebouwen die gebouwd, gehuurd, in erfpacht werden genomen, … in samenspraak met de stad Kortrijk en ondersteund worden vanuit JC Tranzit komen in aanmerking.

Verloop

Volgende procedure wordt gevolgd:

1. Vereniging maakt renovatieplannen kenbaar aan JC Tranzit.

2. Plaatsbezoek door JC Tranzit en indien nodig stadsmedewerkers of externen met specifieke bouwkundige kennis.

3. Plannen worden indien nodig voorgelegd voor advies aan stadsmedewerkers met specifieke bouwkundige kennis.

4. JC Tranzit koppelt terug met de vereniging of het project al dan niet in aanmerking komt en in overleg komt de vereniging tot een finaal plan.

5. Indienen aanvraag door het jeugdinitiatief.

6. Op voorstel van JC Tranzit beslist het college van Burgemeester en Schepenen over de uit te betalen subsidies.

7. Uitbetaling.

8. Uitvoeren van de werken binnen de 2 jaar na de beslissingsdatum van het college.

9. Subsidie verantwoorden dmv facturen met bijhorende betaalbewijzen.

Bij dringende gevallen (vandalisme, inbraak, brand, storm- of waterschade) kan afgeweken worden van bovenstaande procedure. In deze gevallen worden de werken eerst uitgevoerd en wordt achteraf de aanvraag ingediend. De jeugdvereniging staat dan wel in voor de prefinanciering. Het afwijken van deze procedure gebeurt steeds in overleg met de stad Kortrijk.

Aanvragen

Wie?

Erkende jeugdverenigingen die voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van deze specifieke subsidie.

Wanneer?

De subsidie kan doorlopend aangevraagd worden.

Hoe?  

 • Dit kan digitaal of via onderstaand formulier.
 • Vul het formulier in en voeg daarbij de gevraagde documenten.
 • Voor het ontvangen van de renovatiesubsidie moet de jeugdvereniging beschikken over een apart rekeningnummer op naam van de vereniging.
 • Bij de aanvraag voeg je 3 verschillende offertes in bijlage toe.

Aanvraagformulier

Bedrag 

Het bedrag van de subsidie wordt vastgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen op voorstel van JC Tranzit op basis van de offertes die opgevraagd werden door de jeugdvereniging en de ingediende aanvraag.

De werken die in aanmerking komen worden voor 100% ondersteund. 

Uitzondering: jeugdverenigingen die hun gebouw ter beschikking stellen voor weekendverhuur krijgen 90% van de renovatiekosten terugbetaald.

Reglement

Je kan het volledige subsidiereglement hier vinden