Wat?  

Heb je samen met je vereniging, wat vrienden, enkele kennissen of een ander leuk gezelschap een creatief of innovatief idee dan ben je bij onze projectsubsidie aan het juiste adres. Tranzit geeft jullie via deze subsidie een financieel opstapje om jullie origineel idee effectief uit te voeren.   

Er kan ingediend worden voor verschillende categorieën:  

 • Projectsubsidie: Financiële Ondersteuning voor een éénmalig project  
 • Internationale projectsubsidie: Ondersteuning voor internationale projecten   
 • Thematische projectsubsidie: Ondersteuning voor projecten met een maatschappelijk thema. Dit thema wordt jaarlijks vastgelegd door Tranzit en wordt gecommuniceerd via de website   
 • Projectsubsidie streetart ‘Paint your city’: Ondersteuning voor streetartprojecten in de openbare ruimte.  

Voorwaarden 

Een project...

 • is een in tijd en in ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen een tijdsspanne van maximum 6 maanden;  
 • speelt zich af binnen de gemeentegrenzen; 
 • kan bij een zelfde of soortgelijk project  maximum drie achtereenvolgende jaren gesubsidieerd worden;  
 • toont duidelijk een zelfstandige identiteit. Als het project deel uitmaakt van een groter organisatorisch geheel, dan moet het ingediende project getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid.
 • richt zich naar kinderen en jongeren en heeft...  
  • een doelgroep waarvan de meerderheid zich bevindt in de leeftijdsgroep van 3 tot 30 jaar;  
  • een doelgroep waarvan 50% uit inwoners van de stad bestaat;  
  • een doelgroep dat zich niet mag beperken tot de leden van één (jeugd)vereniging;
 • sluit duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en/of jongeren;
 • is georganiseerd uit een maatschappelijk engagement waarin de eerbied en stimuli voor meer democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid, innovatie en creativiteit duidelijk blijken; 
 • is op touw gezet door een organisatie zonder winstoogmerk. 

Specifieke voorwaarden 

Elke categorie heeft hiervoor zijn eigen voorwaarden en deze zijn terug te vinden in het subsidiereglement.

Voor wie?  

Het project wordt georganiseerd door: 

 • Ofwel een jeugdvereniging erkend door de stad Kortrijk;  
 • Ofwel een samenwerkingsverband van jeugdverenigingen die erkend zijn door de stad Kortrijk;  
 • Ofwel een groep kinderen en/of jongeren die zich in een occasioneel verband rond dit project organiseerden.  
 • De initiatiefnemers zijn voor 50% jonger dan 30 jaar en minimum 1 lid van het jeugdinitiatief is woonachtig in Kortrijk. 

Hoe?  

Een project kan je indienen via het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier

Wanneer?  

De formulieren kunnen altijd worden ingediend en worden in de laatste week van de maand doorgenomen. Er volgt steeds een bevestiging van ontvangst en de aanvragers worden op de laatste dinsdag van de maand uitgenodigd voor een voorstelling van het project.   

Bedragen?  

 • Reguliere projecten: maximum 2000 euro per goedgekeurd project.  
 • Internationale projectsubsidie: 
 • voor eigen organisatie van een project in het buitenland/uitwisseling: maximum 1.000 euro 
 • voor eigen organisatie van een project in België: maximum 1.000 euro 
 • voor deelname aan een project in het buitenland: maximum 250 euro 
 • voor deelname van leden van een bestuur aan internationale colloquia, congressen, bijeenkomsten, festivals of cursussen: 25 euro per persoon. 
 • Thematische projectsubsidie: maximum 3.000 euro per goedgekeurd project. Het thema voor 2024 is Jeugdwerk voor iedereen.
 • Projectsubsidie streetart ‘Paint your city’: maximum 50 euro per vierkante meter (alles inclusief), met een maximum van 2500 euro. 

Aanvraag en beslissing 

De aanvraag gebeurt minimum twee maanden op voorhand.  Voor de oproep ‘Paint your city’ zijn er twee indienmomenten per jaar:

 • 30 september
 • 31 maart  

De projectcommissie brengt een advies naar het college van burgemeester en schepenen die de uiteindelijke beslissing neemt over de goedkeuring. Daarna gebeurt de uitbetaling.  

Verslag uitbrengen  

Binnen de twee maanden na de uitvoering van het project wordt een schriftelijk verslag bezorgd met indien mogelijk enkele beelden van het project. 

Subsidiereglement projectsubsidie