Aanvraagformulier tot erkenning als jeugdinitiatief

Identificatie jeugdinitiatief
Verantwoordelijke
Krijgt u initiatief subsidies van de overheid
Werking
Duid aan waar jouw vereniging aan werkt
Deelnemers
De leiding - de kern - het bestuur
Vrijwilligers
Beroepskrachten
Vormingsgegevens van de begeleiders
Toegankelijkheid van het initiatief
De werking staat open voor kinderen en jongeren
Participatie
Wil uw initiatief lid worden van de jeugdraad?
Financieel
IBAN BE
Vraagt u vereniging de starttoelage aan?