01 januari 202231 december 2025

Het project

Het project 'Van beek tot bodem' staat voor het realiseren van een verbeterde water- en bodemkwaliteit in het gebied tussen Leie en Schelde op grondgebied Kortrijk Zuid. Samen  met partners voert de stad acties en maatregelen uit om de veerkracht van het gebied te verhogen en het weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Voor de open ruimte, en zeker voor de landbouw, is water essentieel. De beschikbaarheid en het vasthouden ervan zijn cruciaal. Landbouw en natuur vormen hierbij een deel van de oplossing

5 doelstellingen

  • Stimuleren van een veerkrachtige land-en tuinbouw door een verhoging van het organisch koolstofgehalte in de bodem
  • Terugdringen van bodemerosie door erosiebestrijdingsmaatregelen
  • Tegengaan van verdroging door introductie van stuwen in het grachtenbeheer
  • Verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit via decentrale waterzuivering
  • Verbeteren van de structuurkwaliteit van beken

Budget

Totaal budget: €1.307.151,5

Budget Kortrijk: €1.073.075,81

Duur

01/11/2021 - 30/06/2025

Partners

Boerenbond

Boerennatuur

Inagro

Intercommunale Leiedal

Natural Grown

Natuurpunt

Provincie West-Vlaanderen

VMM

Contactinfo

Projectleider

 Katrijn.Loosveldt@kortrijk.be

Subsidie-adviseur

 Ann.Andries@kortrijk.be


 

Logo's Waterlandschap