Gesubsidieerde projecten

Binnen de Stad Kortrijk werken we actief aan (inter)nationale projecten die mee het bestuursakkoord realiseren. 

In de periode 2020-2025 maken we van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen.  

Daartoe 

  • Volgen we interne en externe evoluties op, detecteren we trends en verkennen financiële en inhoudelijke opportuniteiten.   
  • Ontwikkelen we vanuit een gedegen expertise kwaliteitsvolle projecten en partnerschappen om lokale en regionale uitdagingen aan te pakken.  
  • Volgen we het regionale, federale en Europese beleid op de voet en participeren we in netwerken zoals het Europees Sociaal Netwerk en Eurocities.  
  • Kijken we met open vizier naar mogelijke partnerschappen met andere steden in verschillende beleidsdomeinen.  

Contacteer ons