We voorzien in de stad en in de deelgemeenten parkeerplaatsen voor fietsen daar waar nodig. Drukke pleinen en straten krijgen openbare fietsenstallingen. In buurten waar bewoners geen eigen plaats hebben, kan een afgesloten overdekte buurtfietsenstalling of fietskluis een goede oplossing zijn. In het centrum hebben we 2 grote fietsenparkings waar je gratis, overdekt en beveiligd, je fiets kan parkeren.
Naast het plaatsen van nieuwe fietsparkeervoorzieningen staan we in voor het onderhoud en de herstelling van de bestaande plaatsen. Bij nieuwe projecten in de stad, verkavelingen: zowel bij nieuwbouw als bij renovaties, zetten we de belangen van de fietser voorop.