Gemeenteraad

Om de zes jaar vinden in de maand oktober gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Kortrijkse inwoners verkiezen dan hun gemeenteraadsleden. De gemeenteraad telt 41 raadsleden en vergadert telkens de tweede maandag van elke maand (behalve in augustus). De zittingen van de gemeenteraad zijn telkens  om 19 u in het stadhuis en zijn openbaar. Op deze website kan je een week voor de zitting van de gemeenteraad de agenda raadplegen. Als de gemeenteraad het verslag van een voorgaande zitting goedkeurt, kan je deze hier raadplegen.