Gemeenteraad

Om de zes jaar vinden in de maand oktober gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Kortrijkse inwoners verkiezen dan hun gemeenteraadsleden. De gemeenteraad telt 41 raadsleden en vergadert telkens de tweede maandag van elke maand (behalve in augustus). De zittingen van de gemeenteraad zijn telkens  om 19 u in het stadhuis en zijn openbaar. Op deze website kan je een week voor de zitting van de gemeenteraad de agenda raadplegen. Als de gemeenteraad het verslag van een voorgaande zitting goedkeurt, kan je deze hier raadplegen.

Agenda en data zittingen

Data zittingen
Overzicht van de data zittingen van gemeenteraad en de raadscommissies.

Reglementen en inspraak

Kortrijk Spreekt
De inwoners krijgen voortaan een half uur spreektijd voorafgaand aan de gemeenteraad.
Verzoekschriften
Iedere burger heeft het recht verzoekschriften schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten doen.
Voorstellen van burgers
De burgers hebben het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te lichten.
Adviezen adviesraden
Kortrijk heeft verschillende adviescomités en -raden. Dit zijn groepen die de belangen verdedigen van een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld van personen met een handicap, senioren, jeugd, straatnaamgeving, sculpturen in de stad, ...